10.7.02021

5
(1)

Hlavní obrázek: Šachové figurky | © Pixabay

Státní výbor

Tento víkend je celý o státním výboru EUROPA-UNION Bádensko-Württembersko. To bude probíhat čistě virtuálně, ale i tak budete mít možnost znovu vidět ostatní soutěžící. K dispozici je také mimo jiné nyní XXVII. Kongres UEF navázal, který se konal od 3. do 4. července 2021 ve Valencii jako hybridní akce. Mezitím si superstátní Evropané jsou tak jisti vítězstvím, že nejen že šikanují jednoho po druhém všechny federalisty ve spolku, ale také začnou patřičně měnit konvence pojmenování ve spolku.

self-publishing

Zpočátku jsem chtěl kvůli jeho pověsti vydat svou první knihu u nakladatele – nejlépe u jednoho z mých prvních. Také jsem doufal, že kniha přijde na trh s pravopisnými vylepšeními a možná i vylepšeními v tom či onom rohu.

Dnes už vím, že dobrý pravopis už nezajistí ani nakladatelé a případné opravy rohů a konců mé knihy by ji připravily o její autentičnost.

Navíc je opravdu vzrušující a především poučné projít si kroky, které jinak provádí nakladatel sám. A díky společnostem jako Amazon — lze chválit i úspěšné firmy — lze na trh uvádět i vlastní knihy v celkem přijatelné kvalitě.

Takže dnes jsem rád, že své knihy vydávám sám. A to zejména proto, že „vydávat“ nakladatelstvím je čím dál menší pověst, protože stále méně dokážou plnit minimální požadavky samotných autorů.

Vezměme si jako příklad Ullstein Verlag, který před federálními volbami vydává knižně lacinou stranickou propagandu, která by jinak automaticky skončila v odpadcích jako reklamní letáky. A když se objeví první obavy o kvalitu knihy a další právní obavy, celá pověst nakladatele je nejprve oceněna touto knihou (podpora volební kampaně ve špičkové formě), v druhém kroku pak zjevné nedostatky, které nikdo nemůže popřít už teď, ale to pak před všeobecnými volbami dávalo na trh více knih, jako je tato, místo aby se braly zpět ty, které už byly prodané.

Samonakladatelé mají daleko vyšší nároky. Například u své první knihy jsem udělal obrovskou chybu, že jsem dal vytisknout koncept knihy. Nyní jsem téměř všechny tyto tištěné kopie koupil zpět a zdarma je nahradil správnou knihou. Ale nejsem ani "profesionální" vydavatel!

místo dne

EVROPSKÁ UNIE Bádensko-Württembersko

EUROPA-UNION Baden-Württemberg je celostátní zastoupení evropských federalistů a zastřešující organizace EUROPA-UNION Heilbronn.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 4 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: