12.9.02021

Kaiserstrasse | © Shutterstock

Radfahren

Das Radfahren v Heilbronnu se mezitím pro mnohé zvrhla v pouhou ideologii, ke které už člověk nemusí dávat žádné ohledy. A naše obecní rada zjevně propagovala všechny chodce v Heilbronnu jako férovou hru.

Dnes jsem se šel se svou lepší polovičkou projít do města. Když jsme šli po cyklostezce – dobré pět metrů široké a opuštěné – byli jsme obtěžováni, obtěžováni a nuceni několika cyklisty na chodníku. V předstihu nás málem přejel cyklista na chodníku při procházce po Bahnhofstraße, která má alespoň částečně hezkou červenou cyklostezku. A nakonec jsme dorazili zpět na pěší zónu, museli jsme kvůli dítěti na a E-Scooter skočit na stranu.

Pokud je v Heilbronnu jedno, kdo, kde, kdy a s čím as řidičským průkazem nebo bez něj, pak by bylo lepší, kdybychom si zrekonstruovali chodníky a pěší zóny a nechali cyklostezky jen tak.

Případně je jízda na kole po chodnících zakázána, alespoň tam, kde jsou cyklostezky nebo dokonce cyklopruhy. A na pěší zóně – stejně jako v jiných velkých městech – musí cyklisté tlačit své elektromobily. A celá věc je pak - bohužel nutně - kontrolována a sankcionována.

Sociální média

S tím, jak se takzvaná sociální média vyvinula, lze s jistotou mluvit o selhání lidského soužití. Nejen v průběhu voleb se z nich stávají nebezpeční kulometní mínění, kterým my lidé nedokážeme dlouho odolávat.

Špatné je, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu dokonce svádějí stoiky, aby se zapojili do těchto bojů v bahně. A i ti, kteří se právě kvůli tomuto uvědomění stahují ze sociálních sítí, to většinou dělají jen dočasně a napůl (pasivní režim) a mohou být také velmi rychle znovu „spuštěni“ — stačí vám (stroji) stisknout to správné „tlačítko“ Nalézt.

Možná jsou ale sociální sítě jen tím zrcadlem, které každému ukazuje jeho vlastní osobnost zcela nepřikrášleným způsobem. A také předběžná fáze toho, co nás všechny čeká, až jednou přijde umělá inteligence.

Proto si my lidé musíme položit otázku, zda jsme vůbec schopni vypořádat se s tolika poctivostí a sebeuvědoměním? Nebo dokonce, jsme vůbec my lidé schopni se vypořádat s realitou (Platónova alegorie jeskyně)?

A vědci i etici si musí položit otázku, co se stane s námi všemi, když budeme konfrontováni s nelidskou – umělou – inteligencí?

výskytů

Těmto incidentům se nepřikládá téměř žádný význam, alespoň do voleb do Bundestagu. Aby to bylo podtrženo, každý expert může nyní vhodit svou vlastní novou zúčtovací jednotku. A jestli jsem to pochopil napůl správně, jsou to nyní lůžka intenzivní péče v našich nemocnicích, která mají být tím rozdílem.

Doteď jsem si stále myslel, že jde o naše zdraví a ne o poloviční organizovaný management smrti.

Znovu se mi tedy připomíná, že odpovědným jde pouze o vlastní blaho a běda. S tím se dá žít a kdysi o tom existovala odpovídající vědecká teorie („politická ekonomie politiky“).

Ale naši profesionální politici by měli být tak slušní a ne vždy žvatlat o poctivosti, nasazení, dobrovolné práci, vlasti nebo dokonce smyslu pro povinnost.

Bohužel doba předvolební kampaně, podobně jako karneval nebo karneval, je dnes dobou, kdy je každému dovoleno cokoliv a bez následků. Problém s tím: naši vybraní karnevaloví princové nebo princezny s námi zůstávají celé čtyři roky po federálních volbách. A někteří z odpovědných na místě dokonce osm let! Nemůžeme je jednoduše vrátit na Popeleční středu do šatny, jak je na karnevalu obvyklé.

Mimochodem, výskyt v Heilbronnu je 137 (6. září 10) podle hlasu Heilbronner a 2021 (152,6. září 11) podle času. Pak pochod Narrhalla!


narozeniny dne

Henry Louis (HL) Mencken