21.1.02022

5
(2)

Foto příspěvku: Affenmusik | © Pixabay

nástupce

Nástroj pro přilákání europoslanců, který je dlouhodobě kritizován a původně měl nahradit kandidáta v případě, že zvolený kandidát odstoupí nebo je nedostupný. Na federální úrovni je nástupcem první nezvolený kandidát, který je na státní listině příslušné strany. Touto zásadou se řídí i obecní zastupitelstva, alespoň v Bádensku-Württembersku.

Určitě však může nastat situace, kdy tento nástupce přeci jen nebude k dispozici, a tak dostane šanci ten další — pro strany možnost pracovat nad vůlí voličů.

Jinou, dobře míněnou možnost zpočátku praktikovali zelení, kteří své poslance do Bundestagu vyslali podle principu rotace s odpovídajícím počtem nástupců a v polovině volebního období své zástupce vyměnili. Chtěli tím vlastně zabránit profesionální politice, kterou jsem často odsuzoval. I s touto dobře míněnou myšlenkou selhali na plné čáře a mezitím se stali přesně tím, co chtěli ve skutečnosti zrušit!

Na státní úrovni a v Evropském parlamentu je však nástupnictví ještě silněji využíváno stranami, kdy za každého kandidáta vždy postaví druhého kandidáta, který pak přichází do hry, když zvolený kandidát už nechce nebo může již nevykonává svůj volební úřad.

Stalo se běžnou praxí, že strany umisťují za své „tažné koně“ právě ty kandidáty, které by voliči nikdy nezvolili, ale které pak strany během volebního období trůní jako druhé kandidátky. Právě v naší zemi jsme svědky podobného případu.

A s tímto „kancelářským bonusem“ pak mají šanci být voliči zvoleni v nadcházejících volbách. Zpočátku bylo snadné sledovat, jak se takoví nástupci při první příležitosti odhlasují, ale strany je pak jako nástupce poslaly zpět do parlamentu - voliči mezitím evidentně rezignovali a nyní prostě volí osobu, kterou strany nabídly. jako kandidát - zcela bez ohledu na to, zda Vám kandidát vyhovuje nebo ne.

V každém případě by pro naši demokracii bylo velkým přínosem, kdyby se standardizoval „stěhování zpět“ a dohodly se postupy pro volby do zastupitelstev a federální volby.

Nejsem sám, kdo je přesvědčen, že je to pro voliče mnohem transparentnější a také celkově lépe zohledňuje vůli voliče.

financování Aufräu

můj nejmladší úklid Obětí se stalo několik věcí, včetně smazání mých účtů Reddit, Pinterest, Tumblr a Instagram. To mi mělo dát trochu více volného času. Detlef Záď musel to "přičichnout" a hned Aktualizace jeho Zettelstore (0.2) vydáno.

Na tento víkend jsem si tedy naplánoval trochu "hracího času" a nejspíš se zakousnu do .meta souborů - "Každé zvířátko má své potěšení!"

Někteří jsou si rovnější než jiní

Ať už v církvi nebo ve „vysoké politice“. George Orwells výrokem „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“ čím dál častěji a upřímněji, totiž že jsou mezi námi spoluobčané, pro které naše zákony už prostě neplatí a pro tuto skupinu lidí tedy ztratily platnost.

Mnohým občanům zbývá jediná možnost, vystoupit z církve a pomalu ale jistě nevstupovat do žádné politické strany.

Tito občané se tím však stmelí nové mocenské vztahy, protože právě ti bližní, kteří se cítí lépe než ostatní a stále nemohou ukázat jediný důvod, proč by takovými vůbec měli být, se shromáždí v těchto institucích, jako jsou církve a strany, a organizují je pouze pro své vlastní dobro.

Pouze nezávislé soudnictví by nyní mohlo zajistit, že jsme si všichni rovni, alespoň pokud jde o naše zákony.

Bůh našich církví se již zjevně vyjádřil: staří církevníci smí dělat všechno a malé děti nic nepočítají.

[Mimochodem, George OrwellDnes je to 72. výročí jeho smrti.]

hudební album dne

Meat Loaf, Bat Out of Hell (1977)

narozeniny dne

Ludwig Thomas


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 13 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: