22.4.02023

5
(2)

Hlavní foto: Informační snímek městské knihovny z jejich zpravodaje č. 10/2022 | © Městská knihovna Heilbronn

schůze správní rady

Hned v úvodu dne proběhlo velmi napínavé jednání Státního sdružení svobodných voličů, které tentokrát proběhlo „online“. Členové předsednictva se mimo jiné zabývali přetěžováním obcí nadměrnou byrokracií a novým volebním zákonem, který snižuje právo kandidovat na 16 let pro zastupitele obcí a 18 let pro starosty. Většina svobodných voličů je k této „nové politice“ velmi skeptická.

Sám jsem se jako 17letý rozhodl nejprve získat odbornou kvalifikaci, než se pokusím využít svého pasivního volebního práva. Dodnes jsem tohoto rozhodnutí nelitoval a hluboce lituji, že se mezitím v naší společnosti stále více stáváme kastovním systémem s profesionální politikou, který produkuje politiky, kteří kromě přechodu do úřadů nebo faktického prvního zvolení, nemají co prokázat – ani kvalifikované vzdělání, ani praxi v profesi, která vyžaduje ukončené vyučení.

Demokratická společnost může a přežije jen tehdy, když si občané sami utvářejí politiku a nebudou platit spoluobčanům, a k tomu zcela nekvalifikovaným, aby tuto dobrovolnou práci vykonávali desítky let.

knihovna

V pondělí jsem se mohl na valné hromadě příslušného okruhu přátel od odpovědných za městskou knihovnu dozvědět, že městská knihovna bude na podzim tohoto roku znovu otevřena ve svém hlavním sídle v K3, čímž jsem — jak bylo hlášeno — nezávisle odložil datum na konec roku, už teď musím číst hlasem Heilbronnu, že městská knihovna by se neměla znovu otevřít dříve než v roce 2024. Takže o kvalifikaci všech zúčastněných lze sebevědomě pochybovat.

Městskou knihovnu stále považuji za jednu z nejdůležitějších institucí v Heilbronnu, i když lituji její maloměšťácké orientace a s o to větší lítostí jsem musel uznat, že většina městského zastupitelstva zredukovala i soudobou rekonstrukci na naprosté minimum. Zůstal jen buržoazní fíkový list, který bude nyní v určitém okamžiku opět uveden do provozu.

Jediné, co je zarážející, je, že zároveň investují do literárního domu se špičkovým personálem a drží i pro Heilbronn zcela zbytečný archiv Kleista Sempdnera. Za tyto peníze mohla městská knihovna skutečně vzkvétat, nebo dokonce mohlo být nalezeno metropolitní řešení začleněním Domu literatury do městské knihovny, jak bylo původně zamýšleno odpovědnými, když jsem se koncem roku 2014 vrátil do Heilbronnu.

A tak opět převládl maloměšťácký bratříček, který se vůbec neslučuje s velkoměstskými nároky některých významných občanů Heilbronnu a zajišťuje pouze to, že se pravděpodobně budeme i nadále stěhovat z jednoho městského staveniště na další na desítky let dopředu.

bowlingová noc

Víkend začal dobře velmi zábavným bowlingovým večerem, po kterém se sešlo několik členů EUROPA-UNION, aby se dozvěděli o stavu příprav na 7. Hertenstein Talks.

I tentokrát máme velmi zajímavé diskusní skupiny, v nichž spolková asociace EUROPA-UNION jde do boje s návrhem federalistického manifestu, který odpoledne na Hertenstein Talks prozkoumá tři tematické okruhy: demokratická Evropa, bezpečná Evropa a udržitelná Evropa.

Další diskuse večera o všech tématech a možných řečnících i příslušných moderátorech přinesla do hry zcela nové téma, a to jedno z Thomas Heiligenmann zvednuta "Blossoming Europe", která je jistě z Walther Heipertz bude s potěšením vítán.

Problémem zde, stejně jako v předchozích šesti letech, je, že různorodost témat a hloubka příslušných diskusí soupeří s časem, který mají k dispozici. A tak bude opět napínavé sledovat, jak se budou diskuse v sobotu 23. září 2023 vyvíjet.

Rozhovor s generálem Benem Hodgesem

Richard Walker z Deutsche Welle provedl velmi informativní rozhovor s generálporučíkem A. D (USA) Ben Hodges. Rozebírá pozadí bitvy u Bachmutu, snaží se zjistit cíl případné ukrajinské letní ofenzívy a objasňuje také nezbytný vojensko-strategický válečný cíl Ukrajiny.

Bez účinné podpory ze strany USA, Spojeného království, Francie a Německa se Ukrajina nebude schopna úspěšně bránit ruskému náporu, který trvá od roku 2014. Bez znovudobytí Krymu nebude Ukrajina nikdy schopna obstát proti Ruské federaci pouze z vojensko-strategických důvodů.

Kvůli tomu musí USA oficiálně schválit znovudobytí Krymu ze strany Ukrajiny. Ben Hodges konečně ujišťuje, že američtí republikáni jsou také za Ukrajinou a budou stát za nadcházejícími americkými volbami.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: