24.4.02021

Sluneční svit

Strávil den na setkáních v tom nejkrásnějším slunci. Ale za to jsme byli odměněni dobře organizovaným federálním výborem, ve kterém jsme dostali i vlastní nápady schopné získat většinu. Pak rovnou na schůzi představenstva, na které jsme velmi otevřeně a střízlivě analyzovali naši současnou situaci a také jsme mohli zatlouct nové kolíčky. Obojí dává naději a motivuje k budoucí dobrovolné práci.

Setkání a dobrovolnictví

Nechci vám samozřejmě zatajovat nejdůležitější výsledek Spolkového výboru: "Podle myšlenky Evropské unie by konference měla vést k evropské ústavní úmluvě, která iniciuje evropský federální stát."

Můžete učinit komplexní rozhodnutí o budoucí konferenci zde najít, stejně jako požadavky Federálního výboru na Vytvoření nových výměnných programů s Velkou Británií a Vizualizace fondů EU v německém plánu obnovy a odolnosti.