26.6.02021

Foto příspěvku: Affenmusik | © Pixabay

Ministr slunce

Jako zainteresovaný občan můžete myslet zodpovědněji a poněkud prozíravěji tím, že zvážíte skutečně důležité a zemětřesné problémy. Vezměme si příklad naše slunce, který nás nejpozději za 1,1 miliardy let skutečně zahřeje a za 6,3 miliardy let bude fatální. Právě jste znovu zasadili svou zahradu a za pár miliard let vám slunce překazí plány. Vzhledem k tomu jsou všechny naše předchozí problémy přinejlepším vedlejšími.

Jako odpovědný občan navrhuji odpovídající sluneční ministerstvo, které je zřízeno a financováno přiměřeně podle důležitosti, dalo by se kombinovat i s připojištěním proti slunci, do kterého si musí platit všichni občané, aby měli dostatek prostředky dostupné v případě pojistné události.

Politik

Bez ohledu na to, jaké problémy či výzvy naši politici dnes ještě řeší, mají odpovídající řešení problémů vždy jedno společné, totiž že se aktuální volební většiny dotknou až tehdy, když už dávno neexistuje. Jako dobrý příklad může posloužit klimatická neutralita, která se má realizovat nejdříve v roce 2050, ale pouze v případě, že nebude mít negativní dopady na dnešek a na vlastní voliče. A i údajně „zelené“ vlády plánují účinnou ochranu životního prostředí, jako je zastavení zcela nezodpovědného rozrůstání měst u nás, až když se jejich vlastní klientela usadí v příměstských vilách nebo bývalých farmách v zemi, včetně vhodné infrastruktury, aby nemusela dělat bez městského vybavení. Dnešní cíl pro Bádensko-Württembersko byl stanoven někdy ve 2030. letech XNUMX. století. Stále je tedy dost času na to, abychom nemuseli jednat jako vláda sama a také přiživili další stavební boom! — Ale nejlepší na tom je, že si na desítky let zajistíte dobré zaměstnání.

pobavení

Po všech těch desetiletích je legrační, jak všichni vždy chceme mít všechno, ale sami nejsme vůbec ochotni přispět něčím produktivním. Nejdřív mě to štvalo, později se divilo a teď mě to prostě baví.

Sympatické na tom je, že síla fakta pomalu nabírá na síle a náš stát už nebude schopen uspokojit samotné občany dalšími bilionovými platbami.

Nyní, ať chcete nebo ne, si musíte konečně uvědomit, že za peníze se nedá koupit všechno a hlavně, že i lidský růst pomalu, ale jistě naráží na své hranice. A nejen, že počet nás lidí v dohledné době vyvrcholí a bude nás celosvětově opět méně, ale průměrná inteligence lidí bude nadále klesat.

Už na nás vidíme první dopady. Přestože nemocnice, hasičské stanice a policejní stanice můžeme stále draho umístit do každé vesnice, budeme je moci obsadit kvalifikovaným personálem pouze ve větších městech a v některých vesnicích nebo malých městech už to udělat nemůžeme.

Pomalu, ale jistě začíná být těsno i v dalších službách a živnostech a chybějící kvalifikované pracovníky ze zahraničí budeme ve střednědobém až dlouhodobém horizontu jen stěží kupovat. Takže se s tím musíme smířit vše aktivovat dostupné spoluobčany a získávat stěží nebo vůbec nekvalifikované nové občany a co nejlépe je školit nebo stále více spoléhat na robotiku. Ale pravděpodobně obojí a přijetí toho, že se svět dál obrací proti nám, ať se nám to líbí nebo ne.

A proto budeme muset přehodnotit infrastrukturu a místo, kde žijeme – čím dříve, tím lépe – a pomalu se smiřovat s tím, že my – tedy naše děti a vnoučata – nebudeme schopni udržet naši současnou plně komplexní životní styl mnohem déle.

Špatné na tom bude jen to, že všichni předem uvěříme falešným slibům totalitářů a necháme se tak připravit o poslední luxus, totiž demokracii a svobodu.


místo dne

World Resources Institute

Institut pro světové zdroje je jednou z mnoha organizací, které se zajímají o naši budoucnost. Ústav hledá jednoduché a praktické způsoby, jak nám všem zlepšit život a zároveň chránit přírodu.