4.12.02021

730,7! dále zvyšovat

O světě si můžete pěkně dlouho povídat, zvláště pokud patříte do kliky, která u nás neustále těží z toho méně hezkého.

A když se všechno, kromě vlastních předností, pomalu vytrácí, člověk už v ideálním případě hledá obětní beránky. Tradičně jsou to právě ti, kdo upozorňují na skutečnost, že klientelismus a nepotismus nejsou cílené a udržitelné koncepty pro žádnou organizaci nebo komunitu, kteří jsou ideální jako obětní beránky.

Bohužel jsme se však mezitím dostali do bodu, kdy si realita pomalu, ale jistě vybere svou daň, a to nejen z hlediska výskytu.

Někteří to ale vidí také velmi pozitivně; tolik věcí se (musí) v nadcházejících letech změnit v naší městské společnosti, protože realitu nelze potlačovat příliš dlouho.

A opožděné pokusy udržet status quo často přicházejí příliš pozdě a dokonce urychlují potřebné změny.

Teď třeba Heilbronn, který chce udělat vzdělávací Eldorádo peklo nebo velká voda, lze označit za legrační – tady by naše školy nejpozději v 1980. letech potřebovaly posilovač. A stejně jako v Ulmu, masivní investice do vzdělání a výzkumu měly být provedeny již před desítkami let.

Se spoustou peněz bude jistě možné založit v Heilbronnu malou vědeckou komunitu, ale to se nepodaří uvést do souladu se zbytkem města, které se zase dávno rozdělilo na dvě skupiny, a to těch dlouhodobě zavedených, těch pomalu ubývá a v těch "nových občanech", kteří pomalu ale jistě musí převzít svůj díl odpovědnosti - první pokusy o volby do zastupitelstva v roce 2019 selhal statečně; nyní lze jen doufat, že v roce 2024 dojde alespoň v tomto ohledu k významným změnám.

AI Park

Olle Kamellene, pokud něčemu nemůžeš zabránit, tak to odlož až na den svatého nikdy. To se nám již velmi úspěšně daří zde v Heilbronnu, například v Frankenbahn nebo jen na Turmstraße. Bude vzrušující sledovat, kdo nakonec zvítězí. A ještě více vzrušující bude vidět, co je to vlastně AI park na konci – měla by tam být vinárna.

§ 265a trestního zákoníku

Jan Böhmermann má včera ve svém vysílání ZDF Magazine Royal upozornil na skutečnost, že trestný čin „neplacení jízdného“ existuje již od roku 1935 a vymáhání tohoto dnes již ne zcela aktuálního paragrafu nás daňové poplatníky také hodně stojí.

Upozornil také na to, že pro všechny zúčastněné by bylo efektivnější, kdyby tento trestný čin byl přeměněn alespoň ve správní delikt, ale ještě lépe bez trestu odnětí svobody.

získávání výhod

(1) Kdo v úmyslu nezaplatit poplatek podvodem získá službu stroje nebo telekomunikační sítě sloužící veřejným účelům, přepravě dopravním prostředkem nebo přístup k akci nebo zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. nebo pokuta potrestána, pokud přestupek nepodléhá vyššímu trestu podle jiných ustanovení.

(2) Pokus se trestá.

(3) § 247 a 248a platí obdobně.

trestní zákoník, § 265a

Nejlepší ale bylo, že okamžitě nabídl řešení, jak by se tato situace, která ve skutečnosti nebyla pro všechny zúčastněné uspokojivá, dala odstranit.

To, že existují strany, které se brání všemi prostředky, asi opravdu nikoho nepřekvapí; že tento zákon podporuje SPD a je stále udržován při životě, ale možná je.


místo dne

fond svobody

"Nikdo by neměl skončit ve vězení za chybějící vstupenky! Proto požadujeme zrušení § 265a StGB z roku 1935. Jízda bez jízdenky musí být snížena na správní delikt... být!"


narozeniny dne

Rainer Maria Rilke