9.6.02021

0
(0)

pruh pro autobusy

Tentokrát jsem se procházel po Wilhelmstrasse z města. Podle nespočtu dopravních značek je tam autobusový pruh, který je na základě jiného dopravního značení schválen i pro taxi. To ale zjevně nebrání všem ostatním účastníkům silničního provozu, aby přesně tento autobusový pruh také používali. Taxikář, který chtěl upozornit na své užívací právo zatroubením klaksonu, byl ignorován, stejně jako řidič městského autobusu, který plaval s běžným provozem uprostřed ulice a snažil se zařadit do pruhu pro autobusy. úroveň další autobusové zastávky.

Můj tip pro zodpovědné spoluobčany: vybavíte-li celé město dalšími a dalšími dopravními značkami, barevnými pruhy a dalšími vychytávkami, u kterých jen málokdo pochopí smysl či použití, nemusíte se divit, že to nakonec udělá každý co chtějí — v odborných kruzích se tomu říká přílišná regulace.

dopravní osy

Ulice jako Saarlandstrasse nebo Sontheimer Strasse jsou dopravními osami, které město od určité populace prostě potřebuje, a zvláště když městem vedou i federální silnice. V neposlední řadě slouží průjezdné dopravě a jsou také městskými příjezdovými komunikacemi, které dopravu směrují do města, rozvádějí a zase vyvádějí. Zejména ty dopravy, které slouží k zásobování samotného města a jsou většinou odpírány kamiony všech velikostí. Kromě toho existuje likvidace odpadu a místní veřejná doprava — některá velká města posilují tyto dopravní osy také tramvajemi.

Takové dopravní osy jsou naprosto nezbytné pro záchranné složky, jako je hasičský sbor a Samaritáni, kteří se mohou pomocí těchto dopravních os dostat z jedné části města do druhé rychleji a nemusí se prodírat dopravními zácpami z jedné. dopravně zklidněné zóny do druhé.

I když je Heilbronn prohlášen za město s klidným provozem, bez aut a přátelské k cyklistům, tyto dopravní osy musí být i nadále udržovány a rozšiřovány s rostoucím počtem obyvatel (viz Saarlandstraße). Silniční okruh, doručovací drony nebo dokonce podzemní rozvody pravděpodobně nebudou pro naše město v příštích 500 letech možností.

Je proto pro mě zcela nepochopitelné, že se dobrých 50 let bránilo rozvoji či rozšíření Saarlandstraße — která mimo jiné slouží také k otevření jediné nemocnice — nebo, jak dnes v hlase Heilbronnera, tzv. Sontheimer Strasse chce zklidnit dopravu.

Budoucnost

Dnes jsem se mohl zúčastnit jednání, jejichž platnost by měla přesáhnout rok 2050, což mě nutí potom trochu přemýšlet. Alespoň není příliš pravděpodobné, že konečný výsledek uvidím sám. Dá se s jistotou říci, že všichni zúčastnění jsou orientováni na budoucnost.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet recenzí: 0

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 1 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: