Adventní zamyšlení

5
(2)

Foto: ukázkový obrázek | © Pixabay

Der vystoupení Spojeného království nás Evropany – zejména naše britské spoluobčany – zaměstná na dlouhou dobu; teď můžeme jen doufat, že se obě strany lehce sejdou.

Kdo by si na začátku roku pomyslel, že takovou výzvu pro nás všechny daleko zastíní jiná událost, a to pandemie COVID-19, která drží svět v nejistotě nejpozději od konce roku 2019 a my v Evropě nyní v průběhu roku procházíme od jednoho nejnižšího bodu k druhému.

Zejména náš dnešní způsob života a zde především ta zvláštnost, že člověk téměř neprojevuje ohleduplnost k ostatním, nás nejen zatíží COVID-19 déle, než se původně očekávalo, ale také si vyžádá více obětí, než je nutné.

Pokud si odmyslíte to množství mrtvých a trvale zraněných a pokud si nemyslíte, že naše ekonomika a společnost musí také utrpět nejvážnější škody, protože v Evropě ani celostátně evidentně neexistují vhodné nouzové plány a opatření, ani federální struktury odpovědné za Vědět, jak toho využít, jasně ukazuje, že Evropa zjevně ještě nevstoupila do politiky – ekonomika a společnost jsou nepochybně mnohem dále!

Musíme být také ohromeni, když to vidíme jak málo odolnými vůči krizi jsme se všichni stalia jak nevyužité příležitosti, které se objeví v každé krizi; a politika vzdělávání je pravděpodobně největší obětí v celé zemi.

Ale nejhorší je podívat se na to, jak slabá je demokracie v Evropě jako celku! Není to tak dávno, co jsme se všichni smáli Spojeným státům, kde a Trump vládl čtyři roky a přitom tak krásně a zábavně odvádět pozornost od vlastních nedostatků.

Ale nyní nám američtí voliči, které my Evropané rádi vidíme jako hloupé a zapadlé, jasně ukázali, jak funguje demokracie a mimochodem, jak lze federalismus využít pozitivně pro všechny.

Naproti tomu v Evropě se Orbanové a spol. beztrestně předvádějí a jsou po desetiletí znovu a znovu voleni, čímž svou zločineckou energií dávají do stínu vše, na co si vlastně pomyslíme. banánové republiky by očekával.

Ale ani zde nejsou všechny strany bezpodmínečně oddány právnímu státu.Jak jinak to lze udělat? B. rozumí náklonnosti k Orbánovi straně v evropské stranické rodině.

Tito antidemokraté navíc svými eskapádami veta nejen ovlivňují náš každodenní život, ale se svými antidemokratickými příznivci stále více určují sociální politiku.

Celkově také klesá chápání dělby moci a její funkce, soudy jsou nyní nejen umlčovány a soudci perzekuováni – zde může být názorným příkladem Polsko –, ale i naše parlamenty samy od sebe stále více mlčí .

Pokud nám COVID-19 ukázal jednu věc, pak to, že pro naše vlastní dobro musíme jen myslet a jednat alespoň v evropských rozměrech; Vše ostatní selhává: après-ski v Ischglu má zde v Bádensku-Württembersku stejný účinek jako např. B. nulová procentní sazba daně pro společnosti v Irsku. A Heilbronn, hotspot COVID-19, nezůstane bez následků pro zbytek Evropy.

Naléhavě potřebujeme evropské koncepce a řešení, ale ty by měly být přizpůsobeny a implementovány na federální úrovni. Potřebujeme více demokracie, ne méně, a právní stát nás Evropany musí spojovat, ne rozdělovat!

Jak známo, jedinou hranicí v Evropě je demokracie – tu musíme narýsovat, i když vede přes celou Evropu!

„Nemůžu ti nic dát k Vánocům, nemůžu ti dát žádné svíčky na stromeček, jestli vůbec nějakou máš, ani kousek chleba, ani uhlí na roztopení, ani sklo na krájení. Nemáme nic. Mohu vás jen požádat, abyste tomuto Rakousku věřili!“ 

Leopold Figl, Vánoční projev 1945

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 5 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: