Afghánistán – jiný pohled

5
(1)

Foto: mapový výřez

Země Afghánistán se skládá z asi 40 milionů lidí, kteří žijí na dobrých 650 000 kilometrech čtverečních. Pro srovnání, v Německu žijeme na zhruba 350 000 kilometrech čtverečních. To ale neznamená vůbec nic, zvláště pokud se chcete v Afghánistánu pohybovat vojensky!

Pak věci prostě vypadají jinak a vy se také musíte postavit realitě. Když se americká vláda před dobrými 20 lety rozhodla lovit zločince a teroristy v afghánských hranicích, původně to byla malá válka s tajnými službami a malými válečnými jednotkami - a překvapivě pro všechny byla také velmi úspěšná!

Dalo se předvídat, že to vyvolá obrat v politice USA. Aniž bychom zabíhali do podrobností, v USA se vedl vnitřní spor o miliardové rozpočty a pověst jednotlivých složek armády. Tehdejší úspěch „speciálních jednotek“ by přinesl obrovský posun v rámci amerických ozbrojených sil a ve výsledku i v průmyslu. Z ekonomického hlediska se Afghánistán, malé válečné dějiště, muselo stát válečným dějištěm a takzvané „plížení misí“ probíhalo nekontrolovaně.

chyba číslo jedna

Nikdo ze zúčastněných (kromě armády — a jak známo, jejich názor se nepočítá) nikdy nepřemýšlel o tom, jak velké afghánské válčiště vlastně je. Aniž by sami celou věc blíže prozkoumali, zahrnuje alespoň Pákistán, části Íránu a části bývalých sovětských republik.

Aniž by se omezovalo divadlo války a všechny z nich — přímo či nepřímo — zapojit zúčastněné strany (např. Čínu), nebylo nikdy možné dosáhnout úspěchu — jakéhokoli druhu — hned od začátku.

Celá věc už byla praktikována v Koreji a později ve Vietnamu a alespoň vojenská část NATO z toho vyvodila své závěry. Že se s tím opět nepočítalo, je třeba přičíst prvenství politiky.

Chyba číslo dvě

Válečné dějiště bylo uvolněno „Lords of War“ – obchodníkům se zbraněmi a humanitárním organizacím – bez námitek a odporu, čímž dodalo konfliktu další rozměr, o kterém se do dnešního dne sotva uvažovalo, ale jehož dopady na konflikt jsou vážné.

Tato chyba se pravděpodobně nikdy předtím v této velikosti nevyskytla a musí být velmi pečlivě analyzována pro budoucí konflikty.

Chyba číslo tři

Od začátku byly individuální zájmy — můžete si přečíst včerejší prohlášení od Joe Biden jako důkaz - ale nikdy koordinovaná politická a už vůbec ne vojensko-politická strategie. Od začátku nebylo jasné a nezdokumentované, čeho chtějí společně na afghánském dějišti války dosáhnout.

Abych zklamal své idealistické čtenáře: vrtání studní a otevírání škol pro dívky k tomu nepatří. K tomu by mohlo dojít pouze v případě, že by byly uvedeny jako dílčí položky v celkové operační koncepci nezbytné pro celkový vojenský úspěch.

Takže v Afghánistánu došlo k bombastické misi, kde si každý, kdo chtěl, mohl stanovit vlastní cíle, které většinou neměly nic společného s válečnou situací nebo situací, natož se zájmy afghánského lidu.

Tragédií zde je, že dosažení cílů těchto většinou zcela nadbytečných a často fatálních nápadů a fantazií bylo jediným břemenem ozbrojených sil na místě a ty si musely přivlastnit prostředky a čas nutné pro misi.

Stručně řečeno: bez strategie nemůže být operacionalizována pro dějiště války, a proto nemůže být implementována na taktické úrovni. Bylo tedy od začátku jasné, že všichni vojáci, kteří tam byli nasazeni, byli „pouze upalováni“ a že odpovědní vojenští vůdci – protože nebyl žádný rozkaz, politické blábolení se do „nouze“ nepočítá – udělají vše pro to, aby že se co nejvíce jejich vlastních vojáků vrátilo bezpečně domů.

Chyba číslo čtyři

Protože ještě neexistovala žádná strategie – vezměme si včerejší prohlášení z Joe Biden opět jako důkaz — vlastně nevíte, kdy jste „vyhráli“ nebo „prohráli“, ani jak se poté nejlépe vrátit domů. A už vůbec ne to, co se stane s populací, která byla léta obtěžována, lhala jim nebo kvůli ní dokonce bojovali.

Šílená představa, že je chcete přemístit do Evropy nebo USA kvůli jejich nepohodlí, je další známkou toho, že po dobrých 20 letech stále nevíte, co děláte, natož co chcete!

Chyba číslo pět

My, zejména naši politici, jsme stále pevně přesvědčeni, že jsme vše udělali správně a děláme správně. Svět se bude nadále uzdravovat kvůli německému charakteru.

Nikdy nebudeme celou věc analyzovat a ani propracovávat. Všichni zúčastnění jsou hrdinové a oběti jsou prostě „nadbyteční“ lidé, kteří si za svůj osud mohou sami.

A pokud by někdy někdo nesl odpovědnost – což by bylo žádoucí vzhledem ke všem mrtvým a zmrzačeným lidem a také k enormnímu množství vyhozených peněz daňových poplatníků – pak už je jasné, že viníci pocházejí ze zahraničí – to říká základní zákon a o vůli se nesmí pochybovat!

(Jsem zvědavý, kdo to teď kontroluje.)

"Největším úspěchem je porazit nepřítele bez boje."

sunzi, Umění války

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 5 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: