pracovní politiku

Foto příspěvku: Vánoční stromeček | © Pixabay

Tato pracovní směrnice Oberpostdirektion Frankfurt am Main týkající se manipulace a používání malých a středně velkých jehličnanů, které se používají v kancelářských prostorách jako oficiální vánoční stromky, byla sepsána 18. prosince 1992 a poté distribuována po celé republice.

Už tehdy byli na úřadech zjevně lidé se smyslem pro humor. Nevím, co se stalo s autorem této pracovní směrnice.

Když jsem 1. dubna 1997 sám vydal pokyny k plánovanému „vjezdu“ na Sniper Alley v Sarajevu, vedlo to na jedné straně ke společnému a velmi opodstatněnému požadavku našich létajících jednotek rozšířit se na „vletět“ , na druhou stranu ale k velmi propracované a mimořádně rozsáhlé transformaci do platného německého práva ze strany našeho národního vedení. Dovedl jsem si představit, že ve výsledku budu také moci poznat nadřízené s menším humorem.

Doufám jen, že se autor následujících pracovních pokynů, z nichž tento článek opírá, setkal s nadřízenými s dostatkem humoru a přeje všem čtenářům krásné Vánoce.


"Muži s tušením, tam se dělá ta pravá práce."

Alan Arkin jako šéf v Get Smart (2008)