bezpečnost práce

Foto příspěvku: Blitz | © Obrázek od PIRO na Pixabay

Člověk nemíří samopaly na vlastní vojáky – ani ve válce. Zbraň nevybíjíte v uzavřených místnostech, oddělíte kuchyň a záchod alespoň, když vaříte pro ostatní, a nedáte velkou tiskárnu do stísněné, nevětrané a bez oken, kde se jediné dveře stále zavírají sám od sebe.