myšlenky

5
(1)

Příspěvek foto: Myšlenky | © Stefan Keller na Pixabay 

Je všeobecně známo, že myšlení probíhá v hlavě, i když se opakovaně tvrdí, že někteří lidé myslí žaludkem nebo dokonce genitáliemi. Někteří lidé si dokonce myslí, že myšlení je vyhrazeno pouze homo sapiens. Jiní předpokládají, že i uměle vyrobené stroje mohou (v budoucnu) myslet.

Ale co vůbec myslí? Chci říct, že v první řadě je vyžadován druh předmětu, což znamená něco jako „Cogito ergo sum“. A aby to bylo možné, je zapotřebí jakási skořápka, se kterou se tento subjekt může identifikovat. A k tomu, aby to bylo možné, je stále potřeba prostředí a smysly, kterými se subjekt dokáže rozpoznat, odlišit se od prostředí a do určité míry ho vnímat.

A tak lze předpokládat, že toto řečené myšlení se musí odehrávat ve skořápce, která je navržena jakýmkoli způsobem. V dnešní době se předpokládá, že mozek je přinejmenším řídícím centrem myšlení, ale aniž bychom věděli, zda by subjekt mohl myslet bez mozku. Mám podezření, že první subjekty v dějinách vývoje se ještě obešly bez mozku a že všechny „okruhy“ ve skořápce mezi subjektem a okolím byly schopné myslet.

A tak předpokládám, že neurony v mozku, které se neustále navzájem propojují, jsou důležitou součástí myšlení, ale ne celým myslícím aparátem. Podobně jako struny nástroje, které jsou nuceny vibrovat podněty a které jsou patrné pouze ve spojení s rezonančním tělesem.

Proto si myslím, že to nejsou nervy nebo dokonce mozek, co myslí, ale celý předmět, který je přinucen vibrovat. Nemyslí neuronová spojení v mozku, ale spíše vibrace samotného subjektu, které na nich vycházejí nebo jsou pouze zesíleny. Takže myšlenky by byly jakousi vlnou.

Což nyní vede k domněnce, že myšlení neprobíhá výlučně v jednom předmětu, ale může ho uskutečňovat i více předmětů dohromady – neúmyslně, ale i zcela vědomě. Myslím, že termín "swarm intelligence" docela sedí.

To by také mohlo vysvětlovat, proč jsou některé myšlenky najednou na rtech každého. Analogicky ke genům se předpokládá, že existují i ​​memy, které takový přenos znalostí zajišťují. Mně osobně se nápad s vlnou líbí o něco víc.

Což mě celkem logicky vede k paměti. A na základě mých předchozích myšlenek nic takového vůbec neexistuje, alespoň ne jako myšlenka „úložiště znalostí nebo myšlenek“, jako je druh lidského pevného disku. A mozek, bez ohledu na to, kolik spojení má nebo jak je velký, není ani pamětí samotnou, ani ji neobsahuje.

Pokud si myslíme, že si pamatujeme, jednoduše opakujeme myšlenkové pochody, o kterých jsme již přemýšleli, a v závislosti na podnětech a vibracích i aktuální konstituci vlastního subjektu docházíme k podobným výsledkům, ke svým vzpomínkám.

Což pak vyvolává otázku, co se stane s naším myšlením a myšlenkami, když naše skořápka přestane existovat? Přemýšlejí ostatní o našich myšlenkách dále? Stejně jako světlo vyzařují naše myšlenky za náš vlastní subjekt do nekonečna – vlnová délka se zmenšuje a zmenšuje, a proto je stále méně detekovatelná, ale světlo samotné nikdy zcela nezmizí. Žijeme vůbec v těchto myšlenkách?

Dodatek z 11. dubna 2023

Článek od je velmi zajímavý Oliver Wall v dnešních New York Times, které se rovněž zabývají výše uvedeným tématem s názvem „Může být inteligence oddělena od těla? – Někteří vědci se ptají, zda může být umělá inteligence skutečně inteligentní bez těla, s nímž by bylo možné komunikovat a učit se z fyzického světa.“ pronese.

Tento článek je mým čtenářům k dispozici zdarma.

„Filozofie, jediná přijatelná filozofie tváří v tvář zoufalství, by byla pokusem vidět všechny věci tak, jak se jevily, z hlediska spásy. Vědění nemá jiné světlo než to, které na svět svítí z vykoupení: vše ostatní je při rekonstrukci vyčerpáno a zůstává kusem techniky.

THEODOR W. ADORNO, MINIMA MORALIA (14. VYDÁNÍ 2022 [1951]: 283)
vaše zpráva pro mě

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl:

  • Zjišťujeme, že ne všechny přírodní jevy lze technicky nebo teoreticky zaznamenat. Filosofie je dobrou cestou k seriózní a solidní vědecké úvaze.