Summit EU musí přinést změnu

Hlavní fotografie: Evropské vlajky v Bruselu | © Pixabay

Jako mluvčí pro evropskou politiku parlamentní skupiny FDP v německém Bundestagu se rád vyjádřím k aktuálnímu summitu EU.

Zákon o snižování inflace představuje problém pro transatlantické vztahy. Řešení, jako je doložka o rovném zacházení s Kanadou a Mexikem, by bylo důležité, aby se zabránilo znevýhodnění EU a odchodu společností ze země.

EU se však nesmí dostat do spirály průmyslové politiky protiopatření, dotací a protekcionismu. Zejména návrh na dluhem financovaný suverenní fond by byl slepou uličkou. EU má spoustu nevyužitých finančních prostředků, které může a musí použít.

Namísto stále nových předpisů a finančních fondů by se EU měla soustředit na zatraktivnění své vlastní lokality, posílení vnitřního trhu a uzavírání více dohod o volném obchodu s hodnotovými partnery. Je nejvyšší čas vypořádat se s bodem obratu v hospodářské a obchodní politice společně na evropské úrovni.