Německo-francouzské přátelství

Foto: dvě vlajky

Po desetiletí se aktivně zapojuji do francouzsko-německého přátelství. Proto mě velmi potěšilo, že na Federal Horticultural Show v Heilbronnu nedávno přijeli členové Asociace Franco-Allemande, včetně členů Evropských federalistů z Francie.

Program návštěv zahrnoval i oblast kolem Heilbronnu a zavedl naše hosty do Stuttgartu, Bad Wimpfenu, Gundelsheimu a Untergruppenbachu.

Celou věc řídil viceprezident pro Německo, Verena Weitbrechtová, skvěle zorganizované a zvládnuté.

Na konci jsme se sešli na břehu Neckaru k příjemné večeři a společenskému setkání.

„My, ochotní, vedeni nevědomými, děláme pro nevděčné nemožné. Dosáhli jsme toho tolik s tak málem po tak dlouhou dobu, že jsme nyní schopni udělat vše s ničím."

US Military Slogan, pravděpodobně z druhé světové války