Zelený mrak

Vybraná fotografie: Převzato z webu školy | © AS Neill Summerhill School

Jako lektor čtení se téměř každý týden potýkám s otázkou, co bych měl číst školním dětem, nebo ještě lépe, co jim mohu číst, aniž bych přetěžoval jejich omezenou pozornost.

V prvních třídách jsou dětské knížky co nejkrásněji ilustrované, i když musím říct, že jsou čtyři velmi rozdílné vkusy: vkus učitelů, vkus knihovnice, vkus dětí a v neposlední řadě můj vkus. . Je zvláště patrné, jak se vkus a předsudky změnily jen za poslední půlstoletí, a to je tak zřejmé, že se již neodvažuji vyjít za roh se Struwwelpeterem.

Už se tedy těším, až si budu moci číst mimo základní školu z úplně jiné dětské knížky, která byla sice „starobylá“, když jsem chodila na školu, ale pro většinu tehdejších učitelů byla ještě až příliš „revoluční“.

Je to kniha od Alexander Sutherland Neil z roku 1938, který by dnes měl být mezi mladými lidmi aktuálnější než kdy jindy a který původně nese název „Poslední muž naživu“. V Německu je to lepší než Zelený mrak. Řekl to dětem ze Summerhillu známý a objevil se zde až o dobrých 30 let později, konkrétně v roce 1971.

Jak na děj knihy, tak na vypravěčskou techniku ​​si mnoho dnešních čtenářů ještě chvíli zvyká. Zajímavé také je, že Neill sám byl pedagogem a že si založil svou, podle premis a zásad, které jsou dodnes velmi kontroverzní Summer Hill School pořád existuje.

Nevím však, zda knihu stále čtou tamní učitelé.

"Nenávist plodí nenávist a láska plodí lásku."

AS Neill, Summerhill School: Nový pohled na dětství
(1995: 13)