GDPR a internet

5
(1)

Přidat fotku: Počítač a tablet | © Pixabay

Vzhledem k okolnostem a protože někteří politici již sní o „evropském internetu“, začínám mít jako svobodomyslný člověk obavy.

Internet byl koncipován, plánován a realizován jako globální síť počítačových sítí a dalších přístupů. Umožňuje používat například „e-mail“ nebo „World Wide Web“, naše známé a používané „webové stránky“. Síťová neutralita, tedy přenos dat bez ohledu na jejich umístění, obsah, odesílatele či příjemce, byla jádrem věci.

A pokud sloužil k přepravě informací do Číny, na Kubu nebo do jiných koutů světa, to mimo jakoukoli pochybnost.

Pomalu, ale jistě si člověk musel uvědomit, a pro mnohé to bylo asi překvapením, že tato svoboda s sebou vždy nese povinnosti, osobní iniciativu a nemálo nevýhod, protože internet nevyužívají jen milí lidé mezi námi.

To je pravděpodobně důvod, proč se „zálohy“ staly populárními a šifrování dat se stalo stále potřebnějším.

V konečném důsledku stále více států po celém světě pociťovalo potřebu zajistit „bezpečnost“ svých občanů na internetu, a to bez ohledu na to, zda to jednotliví občané schvalují nebo ne.

Nepopírám, že je nutné trestat trestné činy na internetu, ale upozorňuji, že v našem světě a tedy i na internetu panují různé představy a výklady o tom, co je trestným činem míněno nebo jak se s takovým musí vypořádat.

Bylo by velmi okouzlujícím důsledkem internetu, kdyby se Organizace spojených národů v tomto ohledu stále více přibližovala.

Takto v Evropě vzniklo naše současné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které se také považuje za zodpovědné za celosvětový internet.

Dokud tato nařízení slouží blahu jednotlivého občana a celkově mu usnadňují život, lze jim jen stěží odporovat.

Pokud však stále více slouží k zajištění tržních výhod pro jednotlivé firmy nebo dokonce k nastolení monopolů, pak to celé vypadá jinak.

A pokud je pak ochrana dat podřízena ekonomickým zájmům firem, celá věc dostane ránu!

Stává se však více než kritickým, když údajná ochrana údajů má pouze poskytnout předem určeným společnostem a „regulujícím státům“ kontrolu nad námi občany.

Nedoufám, že nám bude internet brzy zpřístupněn pouze na základě politického rozmaru, ekonomického zisku jednotlivých společností nebo toho, kolik svobody si můžeme koupit sami.


"Od začátku musí být zřejmé, že v touze po dokonalém bezpečí ve vesmíru, jehož podstatou je momentalita a plynulost, je rozpor."

Alan Watts, The Wisdom of Insecurity: A Message for an Age of Anxiety (2011 [1951]: 77)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 7 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: