Poznámka od Goetha

Příspěvek foto: sebraná díla | © Pixabay

Johann Wolfgang von Goethes knihou Učební doba Wilhelma Meistera (1795-1796) dodnes stojí za přečtení. Původně četba během studií, ráda si ji přečtu dodnes.

Následující citát je z ní, konkrétně z 8. knihy, 4. kapitoly:

„Pokud... bereme lidi takové, jací jsou, děláme je horšími; pokud s nimi zacházíme, jako by byli tím, čím by být měli, vezmeme je tam, kam je potřebují.“

Johann Wolfgang von Goethe

Přestože Goethovy poznatky platí i dnes, je stále obtížnější, alespoň pro mě, tyto rady realizovat.

Ale to je asi dáno jen jejich vlastním věkem.


"Jsme tím, čím jsme, díky vibracím myšlenek, které zachycujeme a registrujeme prostřednictvím podnětů našeho každodenního prostředí."

napoleonský kopec, Mysli a rostou (2015 [1937]: 30)