Filmová cesta do minulosti

Foto příspěvku: Heilbronn 1945 | © Armáda USA

Na pozvání Sdružení svobodných voličů Heilbronn jsme v denní péči ASB pečovatelského centra Heilbronn-Sontheim společně s dalšími obyvateli Heilbronn zhlédli film „Heilbronn včera – dnes – zítra“ a následně informovali účastníky o aktuálních změnách v Heilbronn.

Filmová cesta do minulosti 

Na straně svobodných voličů byli městští radní Herbert Burkhardt a městská rada Fritz Kropp a předseda spolku Stefan Fiebig, Marion Rathgeber-Roth a já s tím.

Ti si udělali pohodlí v křeslech relaxační místnosti.


"Jsem to, co jsem: jedinec, jedinečný a odlišný, s lineární historií vnuknutí a naléhání předků, historií snů, tužeb a zvláštních zážitků, z nichž všeho jsem souhrnem."

Charlie Chaplin, Moje autobiografie (1964: 271)