středozemský

Je čas!

Foto příspěvku: Středozemní moře | © 8926 na Pixabay

Jednotlivé členské země Evropské unie se již více či méně otevřeně hlásí k diktatuře a rasismu. Ve většině zemí pochodují noví antidemokraté a staří nacisté a komunisté, kteří byli považováni za mrtvé, vylézají ze svých děr, aby se přidali k ostatním totalitářům a zpívali povstávající Götterdämmerung.

Pro Židy, Sinty a Romy, žadatele o azyl a také pro demokraty, křesťany a muslimy, izolované no-go zóny již zřizují kriminální subjekty v EU.

Proto můj návrh politikům EU na letošní léto. Jen ten "Federalistické papíry“ z let 1787 f četl to Hertensteinský program od roku 1946 a v letech 1957 – odrážet do dnešního dne.

Společné zasedání po návratu do Evropského parlamentu a v důsledku toho předložení federálního státu Evropy včetně nové ústavy 28 národním parlamentům ke schválení.

Nepřekvapilo by mě, kdyby většina obyvatel ve většině státůnabádání kopáčů k podpisu. A zbývající státy by také mohly produktivně přispět jako privilegované partnerské země v jakési zóně volného obchodu.

Co mají politici rádi Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schuman nebo Paul Henri Spaak uspěli v mnohem těžších dobách, měli by být schopni uspět i naši politici – kteří mají mimochodem delší profesní zkušenosti!

Zejména proto, že většina občanů s jistotou ví, že k němu neexistuje žádná životaschopná alternativa.

Je skutečně načase, aby se naši lídři ujali vedení a než se ujmou vlády šarlatáni a pošlou evropskou mládež zpět na jatka.


"Čas je něco, co nemám nic jiného než."

Walter Huston jako Sam Dodsworth ve filmu Dodsworth (1936)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.