evropské hnutí

5
(2)

Hlavní foto: Evropský kongres 1948 | Národní archiv | Snikkers | Anefo | Wikimedia Commons | CC BY SA 3.0

V poslední době se mě stále častěji ptají, zda by nemělo smysl, zvláště v dnešní době, alespoň v Bádensku-Württembersku, evropské hnutí a EVROPSKÁ UNIE dát dohromady jako jeden spolek.

Otázka, která mě trápila před pár lety a ke které jsem dokonce jednou formuloval odpovídající požadavek. Naštěstí – z mého dnešního pohledu – byla moje tehdejší žádost zamítnuta.

Aby bylo možné lépe porozumět položené otázce, je třeba vědět, že aktivní členové obou spolků jsou většinou stejní a oba spolky se od počátku dělí o vedení i kancelář.

Rozhodně tedy můžete – a to byl můj tehdejší nápad – přemýšlet o optimalizaci vlastních struktur a sloučení těchto dvou asociací. Zvláště pokud můžete doufat, že výsledné synergické efekty budou přínosem pro vaši vlastní propagaci společné Evropy.

Pokud se stále předpokládá, že obě sdružení sledují stejný cíl, pak by spojení vlastně sotva něco stálo v cestě. Ale tady je zakopaný pes!

Přestože obě sdružení chtějí dosáhnout společné Evropy a jsou také pevně přesvědčeny o její nezbytnosti, tím podobnosti končí. Skutečně existující rozdíly jsou sice zakrývány jednak samotnými jednajícími osobami, jednak rostoucím ignorováním toho, jaký je skutečný smysl a účel příslušných sdružení.

Proto bych vás rád upozornil na rozdíly v kostce. Podrobnější příspěvky lze nalézt zde na tomto blogu a celou související historii v mé knize "Evropa je pro všechny!"

Evropští federalisté, kteří si v Německu říkají EUROPA-UNION, ji chtějí od začátku demokratický, federální, dceřiný, sociální a mírový evropský stát, která se má také stát součástí světové unie. Jedná se nejen o velmi velký projekt, ale také velmi podrobný v představách, jak přesně by takový stát měl vypadat.

A protože hned od začátku existovaly jiné představy o společné Evropě v Evropě, došlo již v roce 1948 ke kompromisu. Pro všechny — kromě superstátních Evropanů (!) — byla založena společná zastřešující organizace European Movement International, která si dala za cíl obecně a zásadně vést kampaň za společnou Evropu mezi všemi občany a prosazovat tuto myšlenku ve svých myšlenky a nápady se projevují.

To, jak by tato společná Evropa měla nakonec vypadat, bylo záměrně ignorováno. Proto se evropští federalisté již v roce 1948 rozhodli nadále využívat všech svých sil k prosazování vlastních myšlenek mezi občany.

V posledních několika desetiletích však došlo k nárůstu „míchání“ v rámci různých evropských sdružení, přičemž evropští federalisté nakonec zůstali nedotčeni a zastřešující organizace European Movement International pohltila téměř všechny ostatní. A protože jste nebyli dostatečně opatrní, uspěli superstátní Evropané — to jsou evropští nacionalisté — aby se usadili v obou sdruženích a posílili společné principy obou sdružení s cílem torpédovat národní stát prostřednictvím Evropanů.

Je proto nezbytné, abychom si byli vědomi velmi jemných, ale také velmi velkých rozdílů mezi těmito dvěma asociacemi. My evropští federalisté chceme evropský federální stát a chceme na něj umístit velmi konkrétní cenovky. Evropské hnutí chce společnou Evropu, která by mohla být i evropským federálním státem.

A právě proto nedává sloučení obou spolků smysl, protože by to zbavilo příslušnosti těch Evropanů, kteří stejně jako evropští federalisté nemají příliš přesnou a absolutně žádoucí představu o naší společné Evropě. nebo by to přinutilo evropské federalisty vyjádřit své vlastní myšlenky a vzdát se očekávání.

Dává tedy smysl, aby se všichni hlásící se k Evropanům – nikoli nacionalisté (!) – ocitli v evropském hnutí a aby se s evropskými federalisty zapletli všichni, kdo jsou také ochotni pracovat pro federální evropský stát.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 11 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: