Den Evropy 2006

Hlavní fotografie: Britský parlament s Big Benem | © Pixabay

Před šedesáti lety, přesně 21. září 1946, to udělali vizionářští Evropané u Lucernského jezera ve Švýcarsku Hertensteinský program adoptoval. Formováni dvěma světovými válkami požadovali evropské společenství na federálním základě. S převodem práv na suverenitu chtěli evropská občanská práva ve svobodě a bezpečí pro všechny národy evropské povahy. Od těch dnů EUROPA-UNION také neúnavně a napříč stranickými liniemi v Heilbronnu pracuje na evropské myšlence vytvoření sjednocené Evropy a integrace jejích občanů při zachování jedinečnosti všech jejích národů.

Kromě velkého množství akcí, včetně iniciace partnerství měst a studentských výměn, bylo pro EUROPA-UNION vždy důležité aktivně přistupovat k lidem z Heilbronnu a propagovat evropskou myšlenku, odstranit obavy, zprostředkovávat a přispět tak k úspěchu Evropy.

Kromě velkého množství akcí, jako jsou cesty do Evropského parlamentu v našich sousedních zemích a také pódiové diskuse a přednáškové cykly, pořádá EUROPA-UNION výroční Místo setkání Evropa na náměstí Kiliansplatz. Neseni myšlenkou svobodné a sjednocené Evropy v rozmanitosti, mladí i staří, ať už Heilbronn „Urgestein“ nebo „Neig'schmeckte“, slaví společně s hudbou a tancem. O fyzickou pohodu se stará kulinářská nabídka ze všech zemí původu našich zahraničních spoluobčanů.

Evropská unie má nyní 25 členských států a o členství usilují další žadatelé. Mír, stabilita, otevřené hranice, prázdninové zájezdy do sousedních zemí a společná měna jsou dnes pro nás a naše děti samozřejmostí; s tím spojený blahobyt a svoboda pohybu jsou téměř „vymahatelné“. Je jisté, že naše evropská civilizace již pevně zakotvila své staleté zkušenosti a přesvědčení ve všech oblastech politiky, hospodářství a kultury a dosáhla tak síly, kterou nám všechny ostatní státy a lidé na zemi závidí.

Nejnovější události a reakce našich spoluobčanů nám však dávají jasně najevo, že my Evropané musíme nejen uznat sílu, kterou jsme sami získali, ale také jí důvěřovat a pokračovat na naší úspěšné cestě, která na ní navazuje. bohatá, silná a sjednocená Evropa může přispět do Světové společnosti národů.

Proto EUROPA-UNION pokračuje v kampani za společnou ústavu, za přistoupení všech národů evropské povahy a jejich úplnou integraci v míru a rozmanitosti. Hertensteinský program zůstává i po šedesáti letech platný!

U příležitosti letošního meeting point of Europe vydáváme tuto brožuru již pošesté, abychom na jedné straně propagovali meeting point a na druhé straně abychom vám trochu přiblížili EUROPA-UNION Německo a jeho myšlenky .


"Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře, jakmile vyčerpají všechny ostatní alternativy."

Abba Eban v The Times (17. prosince 1970)