Den Evropy 2008

5
(1)

Foto příspěvku: Heilbronner Rathaus | © Wolfgang Loesche (1998)

Jako obchodní centrum na důležitých obchodních cestách je Heilbronn od svého založení spojen se světem mimo region. Občané Heilbronnu cestovali a vždy vítali cestovatele.

Italové se usadili v Heilbronnu během průmyslové revoluce a integrovali se do naší komunity. Už v té době byl Heilbronn ekonomicky atraktivní, kosmopolitní a tím magnet pro občany z blízkého i dalekého okolí. Na oplátku lidé z Heilbronnu hledali a našli své štěstí daleko.

Dlouho předtím, než se „evropská myšlenka“ stala všeobecně známou, se občané Heilbronnu také snažili uzavřít řady s podobně smýšlejícími lidmi v Evropě a zakládali partnerství měst.

1965 vztahy s jihofrancouzským městem Béziers, 1966 s Port Talbot ve Velké Británii, 1981 s Solothurn ve Švýcarsku, 1982 s Stockport ve Velké Británii, 1988 s Frankfurt (Oder) - v té době ještě v druhé části Německa - a o deset let později, v roce 1998, se sesterským městem Frankfurt Slubice vázaný v Polsku. Tyto vztahy byly kultivovány a rozšiřovány v průběhu desetiletí. Naše školy navíc hledaly a nacházely partnerství např. se školami v Grenoble ve Francii.

Mnozí z nás využili příležitosti a tímto způsobem poznali a ocenili zemi a její obyvatele. Vznikala přátelství, dokonce i manželství.

Těmto partnerstvím vděčí celé generace školáků za dobrou znalost cizích jazyků a interkulturní kompetence; základní základy profesionálního a mezilidského úspěchu.

V roce 2008 si připomínáme 20. výročí partnerství s Frankfurtem (Oderou) a 10. výročí sesterského města Slubice. Využijme této příležitosti, abychom se znovu zamysleli nad partnerstvím našeho města.

Pojďme oživit naše partnerství měst. Využijme příležitosti otevřít Evropu společně s našimi partnerskými městy a utvářet naši budoucnost v Evropě. Společně se nám otevírají netušené možnosti.

Heilbronnské okresní sdružení EUROPA-UNION Německo by k tomu chtělo i nadále výrazněji přispívat. Jako oddaní Evropané podporujeme společnou Evropu a integraci jejích občanů.

Proto prosazujeme větší rozšiřování vztahů mezi námi a mezi našimi státy, zeměmi, městy a komunitami.

Chceme Evropu pro všechny občany. Chceme, aby se každý cítil jako doma kdekoli v Evropě a mohl realizovat svůj potenciál – i zde v Heilbronnu!

Proto pořádáme Europe Meeting Place na Kiliansplatz v Heilbronnu spolu s městem Heilbronn, evropsky orientovanými sdruženími a partnerskými městy již téměř dvě desetiletí.

Společně podporujeme sjednocenou Evropu v rozmanitosti v srdci Heilbronnu. Chceme všem Heilbronnerům a jejich hostům ukázat, že můžete žít a slavit společně v míru a ku prospěchu všech. Rádi bychom také vzbudili zájem o Evropu, její odlišné kultury a její obyvatele.

Kromě toho, Heilbronner EUROPA-UNION propaguje evropskou myšlenku informačními akcemi, cestami do evropských institucí, přednáškovými akcemi a diskusními koly a doufá, že bude moci inspirovat a získat mnoho lidí.

Evropa je příliš důležitá na to, aby ji přenechala jiným! Evropa je naše současnost a budoucnost našich dětí – pokračujme v rozšiřování a formování Evropy!

Využijte příležitostí, které nám již dnes Evropa nabízí. Poznejte naši Evropu zde v Heilbronnu i v jedné z jeho zemí.

Využijte příležitosti, které tato rozmanitá a sjednocená Evropa nabízí!

Naše partnerská města vám nabízejí dobré výchozí a výchozí body a také asistenci. Pošlete své děti na výměnný pobyt studentů. Poznejte jazyky a kultury.

Tyto znalosti vám přiblíží Evropu a její obyvatele – všichni z toho budeme mít prospěch.

Vždyť čím by byla Evropa bez svých občanů, svých měst a obcí!


„Neexistuje žádná cesta k míru; mír je cesta."

AJ Muste v The New York Times (16. listopadu 1967: 46, Debasing Dissent)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze. Níže můžete také komentovat tento příspěvek.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?