Den Evropy 2010

Foto příspěvku: Budova Reichstagu | © Pixabay

Od 1. prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, máme my občané Evropské unie jednotný soubor dohod, které našim voleným zástupcům, ať už v Evropském parlamentu, německém Bundestagu nebo některém ze zemských parlamentů, poskytují více práva spolupracovat s představiteli na prohloubení nebo zjednodušení stávajících politických struktur a pravidel v dalších 26 zemích, a tak dále prosazovat evropskou myšlenku ve prospěch „Evropy sjednocené v rozmanitosti“. Vkládáme do této smlouvy naši naději, že více než 500 milionů lidí žijících v Evropské unii bude nejen nadále moci spolu pokojně pracovat, obchodovat a slavit, ale že se pro nás mnoho věcí také zjednoduší, srozumitelnější a srozumitelnější. občanů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu . Zavázali jsme se, že Evropané také doufáme, že si Evropská unie dokáže udržet svou přitažlivost a efektivitu, aby umožnila dalším státům evropské povahy připojit se k našemu společenství. Doufáme také, že se nám v budoucnu podaří dát naší Evropě jednotnou ústavu, která je v podstatě založena na hodnotách „Hertensteinerova programu“ sepsaného v roce 1946, všeobecných lidských právech a Evropské sociální chartě – a to ve prospěch Evropy, jejích občanů a celého světa.

Zde ve městě a okrese Heilbronn spolu po desetiletí pokojně žijí občané více než 120 národností. Od roku 1989 a nyní již po 21. jsme my, zapřisáhlí Evropané, oslavovali naše „Místo setkání Evropa“ na Kiliansplatz v Heilbronnu. Chceme tím ukázat našim bližním, že soužití je nejen lepší, ale i hezčí, zajímavější a atraktivnější než netečné soužití. Chceme v lidech odstranit strach z neznáma, probudit porozumění pro jiné kultury a zvyky a získat všechny spoluobčany, aby s námi spolupracovali na budování společné Evropy, jejích hodnot a myšlenek.

EUROPA-UNION Heilbronn také propaguje naši krásnou Evropu informačními stánky a akcemi, organizuje výlety do evropských institucí a do partnerských měst a obcí města a okresu Heilbronn. Kromě toho nabízíme na našich nových webových stránkách okresního sdružení na adrese www.kvheilbronn.eu Další informace a základní informace o Evropě a Evropské unii. Zde si také můžete vyměňovat informace s námi a mezi sebou na fórech nebo jednoduše vyjádřit svůj osobní názor na naši Evropu. Těšíme se na Vaši návštěvu a Vaši aktivní účast. Na našich webových stránkách samozřejmě najdete také obrázky z našich akcí a všechny brožury a letáky, které byly k dnešnímu dni zveřejněny.

Podpořte prosím naše úsilí o další rozšiřování Evropy v míru, svobodě a prosperitě a pomozte utvářet naši společnou budoucnost a budoucnost našich dětí ve prospěch všech a přispějte k tomu, aby se Lisabonská smlouva stala dalším stavebním kamenem našeho evropského domova.


„Nacionalismus je dětská nemoc. Jsou to spalničky lidstva."

Albert Einstein, Co život znamená pro Einsteina: Rozhovor od George Sylvester Viereck (26. října 1929)