Den Evropy 2011

5
(1)

Přidat fotku: Nizozemský parlament | © Pixabay

Proces evropské integrace byl úspěšně zahájen před více než 70 lety soukromými iniciativami angažovaných Evropanů. Cesta vedla k založení Rady Evropy (1949) s Evropským soudem pro lidská práva (1959), dále přes Montánskou unii (1951), Euratom (1957), EHS (1957), EG (1993) do Evropská unie (2006). V roce 1979 jsme také mohli přímo volit první členy Evropského parlamentu, který byl vytvořen v roce 1952. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009 mohou naši představitelé stále více ovlivňovat národní vlády a Evropskou komisi, a tak nadále demokraticky legitimním způsobem utvářet naši společnou budoucnost. Naše myšlenka „Spojených států evropských“ (1946) – ekonomicky silného a politicky nezávislého, demokratického a federativního míru Evropa není zastaralá navzdory všem proroctvím o zkáze a existujícím problémům až do velmi velkých výzev!

Významných cílů bylo jen zřídka dosaženo v krátkém časovém období. Vždy existují výzvy nebo dokonce překážky, které je třeba překonat. A pokud již do dosažení cílů zapojíte více než 500 milionů lidí s jejich charakteristikami a zájmy, můžete s jistotou mluvit o herkulovském úkolu.

Vzhledem k současné finanční krizi v Evropě a překvapivým stížnostem našich jižních sousedů na evropské ideály a souvisejícím či vznikajícím konfliktům není v dnešní době snadné najít potřebné politické porozumění mezi našimi spoluobčany a dokonce i mezi méně informovanými politiky, abychom dále prosazovat evropskou myšlenku.

Přesto se my, vyznávající Evropané, právě z tohoto důvodu – nebo přesněji řečeno – držíme evropského projektu. Alternativou by byl rozklad, destrukce a zánik naší evropské civilizace. Žádná společnost v Evropě by nepřežila druhý „1945“ a dopady na celý svět by byly nepředvídatelné.

Proto jsme všichni více než kdy jindy vyzýváni, abychom prosazovali proces evropského sjednocování a čelili všem krizím společně – Evropa a její občané vyjdou silnější.

Okresní sdružení Heilbronn při EUROPA-UNION Německo bude proto nadále poskytovat informace o naší Evropě, jejích lidech a institucích. S našimi informačními a vzdělávacími nabídkami a také nabídkou výměny nápadů s ostatními Evropany chceme přispět k tomu, aby se „Spojené státy evropské“ mohly stát skutečností.

Letošní meeting point Europe pořádáme již po dvaadvacáté společně s městem Heilbronn, evropsky orientovanými sdruženími a partnerskými městy na Kiliansplatz v Heilbronnu. V letošním roce bychom chtěli všem Heilbronnerům a jejich hostům ukázat, že žít, pracovat a slavit lze společně v míru a ku prospěchu všech.

My, zarytí Evropané, vyzýváme naše politiky, zejména v době ekonomických a globálních potíží, aby se těmto výzvám postavili dobře promyšlenými a koordinovanými řešeními a také v tomto ohledu přezkoumali stávající zákony a smlouvy a v případě potřeby je upravili.

Okresní sdružení Heilbronn bude i nadále doprovázet proces evropského sjednocování, podporovat jej a přispívat k tomu, aby se i budoucí generace mohly co nejlépe rozvíjet ve svobodné Evropě.

Za tímto účelem vyzýváme k dalším vzdělávacím snahám a iniciativám, protože jsme jako Pierre Bertaux pevně přesvědčen o následujícím: „Nejste Evropanem od narození, stáváte se jím díky vzdělání.“


redakční náznak: V původní verzi jsem to měl špatně Robert Schuman citát připsaný, ale který tím Pierre Bertaux (Lidská mutace 1963:166, "Člověk není Evropanem od narození, stává se jím díky vzdělání.")


„Víte, jaký je rozdíl mezi vzděláním a praxí? Vzdělání je, když čtete drobným písmem; zkušenost je to, co dostaneš, když ne."

Pete Seeger, v Washington Post (28. ledna 2014)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze. Níže můžete také komentovat tento příspěvek.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 1 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX
RSSRSS
PředplatnéPředplatné
SkypeSkype
Kopírovat odkazKopírovat odkaz
MastodonMastodon
XX
Follow Me
Tweet
LinkedInLinkedIn
FACEBOOK
YoutubeYoutube
Youtube
FacebookFacebook