Den Evropy 2012

5
(2)

Hlavní fotografie: Bundeshaus Bern | © Pixabay

My evropští federalisté se nadále jednoznačně zavazujeme ke společné Evropě, která již dnes jako Evropská unie významně ovlivňuje životy nás všech a v budoucnu může ještě více určovat životy našich dětí pod názvem „Spojené státy evropské“ nebo „evropská federace“.

Jako federalisté nevidíme tuto konfederaci států a také budoucí federativní stát Evropy jako převládající centrální stát řízený z Bruselu, ale především jako nezbytné sdružení zodpovědných občanů, kteří mohou společně s nimi rozvíjet své vlastní základní myšlenky a hodnoty. občané národů Evropy charakter žijí a chtějí respektovat.

Kromě toho bychom chtěli mít naše evropské hodnoty jako jednotící základ pro všechny národy tohoto světa, protože jako evropští federalisté jsme světovými občany, kteří považují lidská práva, demokracii a federalismus za správnou cestu pro veškeré lidské soužití. . Jsme pevně přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu to přinese mír, svobodu a také prosperitu všem lidem na této zemi.

Vzhledem k tomu, že v současné době je 500 milionů občanů Unie organizováno ve většinou zastaralých strukturách a organizacích, které jsou v současné době v přechodu, zažíváme v současné době v evropské spolupráci více pádů než nejvyšších a vyvolává to dojem, nejen v Evropě, že my Evropané opět pracujeme více proti sobě než mezi sebou . Čistá fakta však hovoří sama za sebe - společné Evropě se již nikdo nevyhne; národní stát jako řešení byl a je slepou uličkou pro všechny evropské státy. Nyní je více než kdy jindy důležité pokračovat v budování a utváření naší společné Evropy; zjištěné chyby musí být konečně opraveny. Nyní je také důležité posouvat naši politickou Evropu kupředu a musíme se postavit jakékoli formě centralismu – federalismus je jediné správné řešení! Protože Evropa se buduje zdola a odpovědnost se přenáší nahoru jen tehdy, když to dává smysl všem zúčastněným. Nesmí dojít k vyrovnání; musíme se i nadále držet našeho hesla – „Evropa sjednocená v rozmanitosti“! Nejen díky našim vlastním hodnotám jednáme vždy solidárně, ale v důsledku i pomáháme slabším; vždy v naději, že nakonec pomůže nám všem.

Zde v Heilbronnu – na základě evropského soužití – jsme angažovaní Evropané, kteří po desetiletí propagují naši společnou Evropu a také již 23 let organizujeme „Treffpunkt Europa“ v srdci našeho města. Chceme všem spoluobčanům ukázat, že na jedné straně se dá spolu dobře žít, pracovat a slavit a na druhé straně, že odlišnosti lze využít k obohacení života. V Heilbronnu žije více než 130 národností pospolu – na rozdíl od všech proroctví zkázy – zcela správně a také ku prospěchu všech. Brzy by tomu tak mohlo být v celé Evropě a v budoucnu naše evropská myšlenka snad zjednoduší soužití všech lidí a národů napříč zeměmi a kontinenty, a těžko si to troufám říci, přinese „věčný mír“.

"Otázka motivů v politice stejně většinou vede k rozpakům, ať už proto, že o tom zúčastnění nepřemýšleli, nebo proto, že nechtějí prozradit, co jimi hýbe."

Ralf Dahrendorf, Prosba za Evropskou unii (1973: 33)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: