Den Evropy 2013

5
(2)

Příspěvek foto: Chorvatský parlament | © Bernarda Kalamar na Getty Images

Letos v Heilbronnu se my evropští federalisté můžeme nejen ohlédnout za 60 lety Heilbronnského okresního sdružení EUROPA-UNION Německo, ale také za 60 lety evropské soutěže. Kromě toho si připomínáme 50. výročí smlouvy z Ellysee, která v roce 1963 posunula francouzsko-německé přátelství na zcela novou úroveň. Ani po více než šedesáti letech evropského usmíření a vytvoření společné Evropy není evropská myšlenka ani zdaleka zastaralá; tak v červenci tohoto roku můžeme přivítat Chorvatskou republiku jako 28. člena Evropské unie.

Jde o další krok směrem ke Spojeným státům evropským, které by jednoho dne měly korunovat naši vizi federální, demokratické a mírové Evropy jako součásti světové unie. Přestože v našem sjednocovacím procesu vždy dochází a bude docházet k neúspěchům, a přestože jsme uprostřed existenční krize v Evropské unii a jejích členských státech, všichni jsme společně již dosáhli důležitého cíle – my Evropané nebudeme delší střílet na sebe!

Separační snahy a distribuční boje se bojují civilními prostředky. To je skutečně základ, na kterém můžeme a musíme i nadále stavět. Po všech těch letech míru v Evropě už nejde jen o mír v Evropě, který by měl sloužit také jako dobrý příklad pro náš jeden svět. Mezitím jde stále více o naši Evropu jako celek, jako společenství nás Evropanů a našich myšlenek, hodnot a našeho pojetí života ve stále se měnícím světě – pouze společně, a pak stále jako menšina. budeme v tomto světě schopni zastupovat a prosazovat své zájmy a hodnoty. Tyto hodnoty jsou: mír, svoboda, demokracie, federalismus, subsidiarita a solidarita. Na těchto hodnotách musíme stavět, musíme tyto naše hodnoty více využívat k řešení současných i budoucích problémů.

Už nestačí jen volat po více Evropě; musíme také chtít žít v Evropě! Naše hodnoty nejsou jednosměrné ulice, ani billboardy – my občané Evropy je musíme sami žít a v případě potřeby za ně žalovat naše spoluobčany. Nesmíme zaměňovat solidaritu se soucitem nebo dobročinností nebo federalismus a subsidiaritu s centralismem a rovnostářstvím. Stručně řečeno: více Evropy již neznamená Brusel, více Evropy neznamená zrušení jednotlivých států, ale více Evropy znamená společné překonávání problémů, které sami nedokážeme vyřešit, přičemž každou politickou úroveň ponecháváme jejím vlastním úkolům; tady by nás měla vést federální myšlenka, protože jen s ní budeme schopni úspěšně vést komunitu více než 500 milionů lidí do budoucnosti.

Zde v Heilbronnu my, evropští federalisté, žijeme více než 60 let svou myšlenkou společné Evropy, 60 let organizujeme předávání cen evropské soutěži ve městě a okrese Heilbronn a již 24 let organizujeme meeting point Europe v srdci našeho města - náš příklad, jak se pokojně sjednotit, aby se myšlenka stala skutečností.

„Kdo si myslí, že věčná otázka války a míru v Evropě už nikdy nevyvstane, může se velmi mýlit. Démoni nejsou pryč, jen spí."

Jean Claude Juncker, v Spiegel Online (10. března 2013)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 5 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: