evropskou cestou

Hlavní fotografie: Europabank of the Heilbronn Construction Guild

EUROPA-UNION Heilbronn se o to snaží již velmi dlouho Evropský dům zahájit v Heilbronnu. Již můj předchůdce jako předseda okresu Heilbronn, Prof. Dr. Walter Dorr, pracoval na tom marně, ačkoli měl dobré spojení s vyšší společností v Heilbronnu.

Kaum gewählt, nahm ich mir vor, diese Idee nochmals aufzugreifen und mit einem zusätzlichen Bildungsanspruch untermauert der Verwaltungsspitze und dem Gemeinderat schmackhaft zu machen. Selbst der Versuch, dieses Projekt všeobecného a politického vzdělávání pro všechny občany Heilbronnu s již zavedeným Heilbronnerem Zkušenosti propojit to nepřišlo vniveč nebo upadlo na špici administrativy.

Když starosta nás evropských federalistů před pár lety Tloušť, lázeňské město na severu Schwarzwaldu, hrdě představilo „svou“ Europaweg, my Heilbronnerové jsme si vzali myšlenku Europaweg a příslib realizovat ji v Heilbronnu domů.

První pokus realizovat takovou evropskou stezku v průběhu Federal Horticultural Show v Heilbronnu selhal; Je zřejmé, že tato myšlenka byla pro odpovědné osoby příliš hloupá, nebo myšlenka, která za ní stojí, na město s dobrými 130 různými národnostmi, jak se vedení města s oblibou traduje, pravděpodobně nebyla obecně přijata.

Jüngst hat die EUROPA-UNION nunmehr einen zweiten Versuch unternommen, um gerade in Zeiten, in denen das Geld offenbar nicht einmal mehr langt, um die vorhandene städtische Infrastruktur instand zu halten, geschweige denn an aktuelle Notwendigkeiten anzupassen — sogar nicht einmal mehr, um einen bereits bestehenden und immer weiter zerfallenden „koridor“ pro pěší a cyklisty – město Heilbronn z Europaweg Náměstí Evropy podél Neckaru až do Wertwiesenparku, protože ten by se dal připravit snadno a bez velkých nákladů.

Navíc taková evropská trasa by byla naše Heilbronn Europaplatz trochu vykoupit z jeho bezútěšné existence a udělat z nás Heilbronnery a naše hosty zase o něco hmatatelnější – a to i bez velkých investic.

Tato Europaweg iniciovaná EUROPA-UNION by mohla být uvedena do života ve spolupráci s městem Heilbronn a dalšími zainteresovanými stranami.

Europaweg by měl

 • jak již bylo zmíněno, začněte na Europaplatz a jděte podél Neckaru do Wertwiesenparku;
 • zařadit stávající lavičky a ty, které vyžadují alespoň částečnou rekonstrukci, přičemž tyto lavičky budou přepracovány pod záštitou provozního úřadu města;
 • být sponzorován.

V první fázi rozšíření,

 • stávající lavičky jsou natřeny v příslušných národních barvách evropských zemí. EUROPA-UNION ráda sponzoruje „Evropskou banku“.
 • Pro další sponzorské dary lze získat sdružení, partnerská města, firmy, školy, církve, jednotlivce atd.
 • každá banka by měla také svůj vlastní identifikátor. To znamená, že Europaweg lze použít také pro tradiční běh a pátrací hru, která je ideální pro děti, mladé lidi a dospělé, kteří jsou srdcem mladí. 
 • nátěr a pozdější údržbu laviček lze využít i jako letní aktivitu pro děti a mládež, která lavičky natírá pod vedením zaměstnanců kanceláře závodu.

Přijato ve druhé fázi rozšíření

 • každá z laviček má panel s informacemi o příslušné zemi, a pokud je k dispozici, o odpovídajícím partnerském městě;
 • einen QR-Code, welcher auf eine Website führt, die 
  + na jedné straně zobrazuje další relevantní informace o bance, zemi a lidech a 
  + na druhé straně vede na informační stránky města Heilbronn, které jsou důležité zejména pro lidi ze země původu příslušné banky.

Ve třetí fázi rozšíření,

 • Vedle nebo na každé lavičce jsou umístěny „umělecké předměty“ specifické pro danou zemi – pokud možno navržené dětmi a mládeží;
 • ty jsou každoročně znovu vytvářeny, přičemž jejich „chátrání“ je dokumentováno po celý rok;
 • nebo jsou každoročně rehabilitovány;
 • Kunstaktionen in Zusammenarbeit mit Schulen und Museen weiter ausgebaut werden, wobei darin großes erzieherisches sowie künstlerisches Potenzial steckt.

Der zweite Versuch, einen Europaweg in Heilbronn zu etablierten, ist nunmehr gestartet, und ich bin schon jetzt auf die Antworten gespannt, welche von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat kommen könnten.

Beide Heilbronner Institutionen sind dabei in der glücklichen Lage, dass aus der Heilbronner Bürgerschaft beständig Anregungen und Vorschläge kommen, wie man und dies möglichst kostensparend, Heilbronn noch besser und noch schöner machen könnte. Die Ideen, wie zum Beispiel der Öffnung des tunel Lerchenberg, Neckar v Heilbronnu pro Domácí lodě nebo navrhnout evropskou stezku jsou jen některé z nejnovějších příkladů.

Zastupitelstvu i vedení města by bylo vhodné alespoň zvážit občanské iniciativy a nápady, zvláště pokud se nejedná o skutečně nákladné projekty.

Zdá se však, že v Heilbronnu, a to navzdory zjevně napjaté rozpočtové situaci, která již vede k domnělým regresím v městském rozvoji – bych rád odkázal na nedávnou diskusi o městská knihovna erinnern — weitere neue Großprojekte im Gespräch, deren einziger derzeitiger Zweck nur in der Selbstdarstellung einzelner Personen liegen kann.

Takže můžeme být všichni rádi, že hlas Heilbronnu nedávno psal jen o milionovém rozšíření promenády Neckar a ne o myšlence kolosální sochy s drink barem v základně.


„Cíle a cesty. — Mnozí jsou tvrdohlaví, pokud jde o cestu, kterou jednou šli, a málokdo je tvrdohlavý ohledně cíle.

 Friedrich Nietzsche (lidsky, všelidsky, 494. Aforismus)