Nepříjemnosti

5
(9)

Vybraná fotografie: Kruhový objezd | © Herbert Burkhardt

Pro mě byla předvolební kampaň vždy dobrým obdobím, kdy jste mohli soutěžit se svými konkurenty, hádat se s nimi a někdy i diskutovat o obsahu. Nakonec jste od občanů obdrželi potvrzení o vašem závazku. Vzhledem k tomu, že jsem vždy žil podle zásady, že by se měl člověk obzvlášť znepokojovat, když se najednou přikloní k většinovému názoru, vedl jsem nejprve volební kampaně pro tehdejší liberály a dnes pro svobodné voliče. A zůstávám pevně přesvědčen, že není dobré následovat všechny ostatní jako lumík.

Na této volební kampani mi opravdu vadí, jak vedení města zaujímá velmi jednostranný postoj vůči Svobodným voličům. Nemyslím tím hnáni těmi místními zastupiteli, kteří jsou známí tím, že očerňují plakáty konkurence, ale začnou fňukat, když jsou jejich vlastní plakáty napomenuty, ale vystřelili vysloveně ti zaměstnanci města, kteří se z jakéhokoli důvodu zcela spoléhají na Svobodné voliče. a úplně zapomněli na zbytek ostatních stran a voličských uskupení - podle hesla: "neexistuje správné ve špatném" a zasáhli proto nás svobodné voliče bez jakýchkoli zábran.

A tak drama začalo poměrně brzy, totiž jednáním anonymního zákulisního výboru, který nastavil pravidla volební kampaně, která jsou pro nás Svobodné voliče obzvlášť nevýhodná. Bohužel jsme již před lety avizovali, že tentokrát už jen z důvodu nákladů jednoduše zopakujeme minulou volební kampaň, kdy jsme získali čtyři křesla v zastupitelstvu a pátý jsme těsně nezískali.

Zaměstnanec města dal startovní signál 8. dubna 2024, kdy jsme si konečně chtěli trochu ujasnit nadcházející volební kampaň. Níže je odpověď na naši žádost, zda bychom mohli získat více než 300 pečetí, protože jsme chtěli vyměnit naše plakáty během volební kampaně.

Vážený pane Burkhardte,
V příloze naleznete příslušnou přihlášku a informační list o komunálních volbách.

Vyplňte prosím úplně přihlášku a odešlete ji na adresu: wahlplakate@heilbronn.de. Rovněž vás žádáme, abyste si pozorně přečetli informační list. To ukazuje, že opravné pečeti se udělují pouze v případě, že je plakát špinavý nebo poškozený. U každého špinavého nebo poškozeného plakátu je třeba zaslat na adresu: wahlplakate@Heilbronn.de teprve poté obdrží žadatelé opravnou pečeť, která nahradí předmětný plakát.

Proto musíme od 11.05.2024. května 300 odmítnout výměnu motivů plakátů bez poškození plakátů. Jakmile vyplníte přihlášku, začneme vydávat požadované zvláštní povolení pro 600 míst/XNUMX billboardů.

S pozdravem
Jménem
podepsal pan JB

EMAIL, 8. dubna 2024 v 09:54:24 CEST

Po naší námitce jsme dostali povolení změnit naše plakáty, ale s tak obrovskými překážkami, že bylo prakticky nemožné plakáty změnit. Důvod je zřejmý: ostatní strany a voličské skupiny si nechtějí vyměňovat své plakáty – proto můžete svobodným voličům klidně zkomplikovat život!

Vážený pane Burkhardte,
Dnes, 08.04.2024. dubna XNUMX, jsme bohužel zjistili, že na veřejných prostranstvích v Heilbronnu byla umístěna nepovolená volební reklama, viz příloha!

Zobrazování volební reklamy vyžaduje povolení v souladu s ustanovením silničního zákona a zvláštního užívání města. Dosud jim nebylo uděleno zvláštní povolení k volební inzerci. Dále neoprávněné vylepování plakátů na veřejných prostranstvích je porušením dle § 18 odst. 1 policejního řádu, prosíme o okamžité odstranění poutače, nejpozději však do úterý 09.04.2024. dubna 12 do 00:XNUMX hodin poskytněte nám fotodokumentaci realizace opatření (obrázek před/po) e-mailem na adresu: wahlplakate@heilbronn.de. Tato žádost se vztahuje na veškerou volební reklamu v oblasti města Heilbronn, která byla vyvěšena bez zvláštního povolení k použití.

Pokud této žádosti včas nevyhovíte, nařídíme odstranění volební reklamy za úplatu v souladu s § 1 a 3 zákona o policii Bádenska-Württemberska. Dovolujeme si upozornit, že v souladu s § 28 zákona o státním správním řízení máte možnost vyjádřit se na jednání po uplynutí výše uvedené lhůty (aniž byste podnikali jakékoli kroky). Pokud volební inzerci neodstraníte ve lhůtě stanovené v tomto příkazu, provedeme tak výměnou. Výsledné náklady Vám vyfakturujeme.

Nezapomeňte nám zaslat fotodokumentaci, jinak provedeme namátkové kontroly v terénu a naúčtujeme Vám náklady na naši terénní službu a fotodokumentaci ve výši 18 € za čtvrthodinu doby zpracování.

Dále s vámi město Heilbronn zahájí řízení o správním deliktu, pokud se dozvíme o další nepovolené volební inzerci.

S pozdravem
Jménem
podepsal pan JB

E-mail 8. dubna 2024 v 15:28:52 SELČ

Ještě před oficiálním zahájením voleb 26. dubna 2024 si někteří zastupitelé dovolili inzerovat na svých autech a na svých pozemcích. A členové Svobodných voličů také začali využívat své soukromé nemovitosti k vlastní propagaci. Každé město by se mohlo pyšnit tolika občanskou angažovaností a živou demokracií – Heilbronn však ne!

Proto jsme na výše uvedený email reagovali v tom smyslu, že řada spoluobčanů či firem a dalších konkurentů již inzeruje pro sebe nebo svou stranu na soukromém pozemku. Jako důkaz jsme samozřejmě zaslali příslušné fotografie. To vedlo k argumentu, že naše reklama, protože předvolební reklama byla jiná, a že naše reklama bude vysílána do veřejného prostoru, neexistuje žádné právo ve špatném, a pokud bychom to chtěli udělat, všechny společnosti v Heilbronnu by na nás odkazovaly Free Voliči by se museli spoléhat na reklamu. — což my svobodní voliči evidentně nechceme!

A jen o pár dní později věci vesele pokračovaly.

Dámy a pánové,
Při kontrole jsme zjistili následující:

Porušení: Bahnhofstrasse 8, před Kolpingovým vzdělávacím centrem, žádná plakátová reklama na veřejných budovách ani před nimi (zde vchod do školy).

Tento požadavek se vztahuje i na všechna další místa, která nám ještě nejsou známa.

Žádáme, aby porušení byla okamžitě odstraněna nebo opravena.

Zašlete nám prosím důkaz ve formě obrazové dokumentace před/po (1 fotografie s porušením + 1 fotografie po opravě/opravě) na adresu: Wahlplakate@Heilbronn.de 

Správa silnic Vám přeje korektní a úspěšnou volební kampaň a děkuje Vám za spolupráci!

S pozdravem
Jménem

podepsán JF

E-mail 3. května 2024 v 11:46:30 CEST

Odpověděl jsem takto: „Vážená paní F., odstranili jsme dva plakáty (celkem 4). Dva z nich již byly zničeny. I když si myslíme, že je špatné, že nesmíte inzerovat před školami, kde je studentům alespoň 16 let a jsou tedy oprávněni volit, vyhověli jsme vaší žádosti. Trápí nás však dvě věci: 

1. Že naše plakáty byly na ulici a daleko od vchodu do školy, ale párty plakát přímo naproti vchodu do školy, a tedy velmi výrazně viditelný pro všechny studenty, evidentně vedení města nevadí. Není to kvůli plakátu, ale výhradně kvůli nerovnému zacházení, kterého se svobodným voličům dostává ze strany vedení města. 

2. Že jsme požádáni, abychom poskytli důkaz o našich plakátech dvěma fotografiemi (před a po). Tento požadavek je h. E. nemá oporu v žádném nám známém zákonu nebo vyhláške.“

Mimochodem, vedení města dodnes nevadí, že se přímo před základními školami masivně prosazuje Aliance 90/The Greens, CDU, FDP, Die Linke a další skupina voličů.

Někdy však dostáváme i konstruktivnější rady:

Dámy a pánové,
Při kontrole jsme zjistili následující:

Porušení: Carl-Zeiss-Straße v Kirchhausen, plakát spadl a byl roztržen.

Tento požadavek se vztahuje i na všechna další místa, která nám ještě nejsou známa.

Žádáme, aby porušení byla okamžitě odstraněna nebo opravena.

Zašlete nám prosím důkaz ve formě obrazové dokumentace před/po (1 fotografie s porušením + 1 fotografie po opravě/opravě) na: Wahlposte@Heilbronn.de

Správa silnic Vám přeje korektní a úspěšnou volební kampaň a děkuje Vám za spolupráci!

S pozdravem
Jménem
označeno SS

E-mail, 2.5.2024. května 9.19, XNUMX:XNUMX

Plakát jsme samozřejmě opravili a nahlásili vedení města, kterému očividně nevadil další plakát, který byl také stržen a byl tam ještě pár dní poté.

Dámy a pánové,
Byla nám nahlášena následující záležitost:

Porušení: Dammstrasse 54 v Heilbronnu, plakát visí v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce a omezuje tak výhled pro chodce nebo řidiče.

Tento požadavek se vztahuje i na všechna další místa, která nám ještě nejsou známa.

Žádáme o okamžité zlepšení.

Zašlete nám prosím důkaz ve formě obrazové dokumentace před/po (1 fotografie s porušením + 1 fotografie po opravě/opravě) na: Wahlposte@Heilbronn.de

Správa silnic Vám přeje korektní a úspěšnou volební kampaň a děkuje Vám za spolupráci!

S pozdravem
Jménem

podepsaný CS

EMAIL, 30.4.2024. dubna 10.55, XNUMX:XNUMX

Okamžitě jsem tam jel a žádné porušení nenašel. Jediná hloupost byla, že jsem míjel několik dalších přechodů pro chodce, které byly a stále jsou polepené plakáty našich závodníků.

Dnes první osoba jmenovaná 8. dubna 2024, pan JB, napsal okresnímu předsedovi EUROPA-UNION Heilbronn a informoval mě: „Vzhledem k výše uvedeným přestupkům zahájí město Heilbronn řízení o správním deliktu. “

Prvotním prověřováním tam uvedených tvrzení bylo zjištěno, že starší paní pravděpodobně krátce před 18.00. hodinou 26. dubna 2024 vyvěsila několik plakátů a také připevnila dva plakáty na dopravní značky. Přestože jsme všechny naše členy podrobně informovali o heilbronských předpisech a speciálních funkcích, nemůžeme sledovat všechny aktivity. A kdo z nás by se chtěl zlobit na dlouholetého člena, když při dobrovolnictví vylepí jeden nebo dva plakáty trochu brzy nebo dokonce nesprávně.

Nyní si jen ujasním, zda mohu tyto náklady na správní delikty jednoduše uhradit z Konta svobodných voličů, pokud skutečně vzniknou, nebo zda město trvá na tom, že tyto náklady musí hradit členové EUROPA-UNION Heilbronn – ať už z jakéhokoli důvodu.

Když jsem si myslel, že dnes už to divnější být nemůže, byl jsem od toho daleko! Už mi volali Herbert Burkhardt, který měl neznámé setkání se starostou, ve kterém ho obvinil z falešných plakátů Svobodných voličů, mimo jiné v kruhovém objezdu. Nyní starosta Heilbronnu již otevírá Boris Palmer. Což pro mě asi znamená, že když se s panem starostou osobně setkám, musím si dávat pozor, aby mě kvůli plakátům neotřásl on sám.

Okamžité prověřování starostových obvinění Herbert Burkhardt ukázal, že náš poutač stavebního plotu je v blízkosti kruhového objezdu, jak určilo město. Jenže – ó div se (!) – v kruhovém objezdu jsou další plakáty.

Můj závěr v této volební kampani je, že chtějí z nás občanů v Heilbronnu vyhnat demokracii všemi dostupnými prostředky! Nerušenou volební kampaň by měli mít povoleni pouze ti, kteří jako sjednocená strana Heilbronnu složili na radnici přísahu starostovi – a jak už všichni víme, to chce Bůh; proto je jakákoli kritika čiré rouhání!

A jak starosta od včerejška dává všem vědět, my svobodní voliči budeme moci jmenovat maximálně dva místní zastupitele. Pak se administrativní pracovníci konečně dočkají svých luxusních sprch, což by mohlo vysvětlovat jejich nasazení v této volební kampani.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 9

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 106 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: