Myšlenky v adventu

5
(2)

Foto: ukázkový obrázek | © Pixabay

Stažení Spojeného království nás Evropany pravděpodobně zaměstná déle, než si všichni původně mysleli; mezitím i optimističtí evropští federalisté budou rádi, až bude oddělení konečně dokončeno. Naším zdůvodněním je naděje, že výsledné důsledky uvědomí občany Unie, jak nebezpečné je volit politiky, kteří jsou lidsky i profesně zcela nekompetentní.

Na příkladu Spojených států se také ukazuje, jaké vážné důsledky to má nejen pro naši zemi, ale v tomto případě pro celý svět. Jasně také ukazuje, že demokracie lze zničit pouze zevnitř. V případě Spojených států si můžeme být docela jisti, že po několika letech dobrovolné izolace přijmou obnovený závazek k demokratickému a svobodnému světu.

Bohužel si my Evropané nemůžeme být sami sebou tak úplně jistí, protože Evropská unie se nezrodila sama od sebe a dodnes žije téměř výhradně z příslibu poskytování komplexní prosperity pro každého. Většina občanů Unie přitom zcela zapomněla nebo zcela potlačila, že Evropa toho může dosáhnout pouze tehdy, pokud se lidem, jednotlivým národům a regionům Evropy podaří co nejúčinněji se sjednotit a navíc s ostatními regiony světa v mírové spolupráci a přátelský - ne heterotrofní - Žít ve sdruženích - a to až do světové unie.

Opakem této evropské myšlenky je nacionalistická malichernost egoistů, kteří nevidí, že jejich vlastní krátkodobé výhody znamenají ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pád pro všechny. Naši Angličané Evropané to v současnosti demonstrují jako příklad a my ostatní na tom nejsme o nic lépe! My Němci milujeme Evropu jen tehdy, když u nás sousedé nakupují a platí, garantují co nejlevnější dovolené a jinak nám problémy tohoto světa drží v zádech co nejdéle.

My Evropané jsme nechali uplynout dobrých 70 let, aniž bychom se skutečně postavili známým výzvám. Nejen změna klimatu, ale také nadměrné využívání přírody a ničení životního prostředí a také hospodářská a sociální nerovnováha ve světě nám všem způsobí mnohem více problémů, než si většina z nás myslí. Celkově se migrace obyvatelstva prudce zvýší a v důsledku toho se 95 % světové populace nebude příliš obávat o blaho 5 % Evropanů.

Jiné oblasti světa, např. B. Čína, využila naší nečinnosti a mnohem lépe organizovaná a především spojenými silami začala zajišťovat nejen světové zdroje, ale i technologie, patenty a klíčová odvětví. K tomu se přidává skutečnost, že s více než miliardou lidí představují současnou tržní sílu.

Čína, Indie a USA však budou muset také čelit globálním výzvám. Ještě před 70 lety si byl celý svět jistý, že toho lze dosáhnout pouze spojením sil.

Většina z nás Evropanů však nyní zjevně věří, že renacionalizace, rasismus, hraniční kontroly a nákup dalších 50 tanků jsou slibnějším řešením. Jsem si naprosto jistý, že jádrem všech problémů jsou vlády, které šíří takové nesmysly – a my jsme je zvolili!

Ale žádné nářky nepomáhají, my evropští federalisté se musíme ve své věci nechat odradit a nadále se snažit přesvědčit naše spoluobčany, zejména mezi nimi Evropany, o této jediné cestě, která slibuje úspěch. Alespoň my federalisté můžeme poté žít s čistým svědomím, o které jsme se snažili do poslední chvíle.

EUROPA-UNION Heilbronn je součástí celosvětového federalistického hnutí a od roku 1946 je také členem evropských federalistů a tím i evropského hnutí. Naše kořeny lze vysledovat až do starověku, ale vynořili jsme se až v boji proti nacionálnímu socialismu, který přivedl celý svět na pokraj kolapsu. Naši otcové zakladatelé vyšli z křesťanského a demokratického odporu během nejtemnějších let naší dosavadní historie.

K dnešnímu dni máme v celé Evropě dobrých 25 000 členů, a tak jsme byli schopni udržet naše počty poválečných členů, i když jsme původně doufali, že se staneme mocným občanským hnutím a že budeme schopni ukotvit evropskou myšlenku mezi všemi našimi kolegy. občanů.

Ve městě a okrese Heilbronn máme dobrých 220 evropských federalistů a s téměř 0,05 % populace jsme malým, ale velmi aktivním sdružením lidí se silnými demokratickými kořeny.

"Základní příčinou potíží je, že v moderním světě jsou hloupí sebevědomí, zatímco inteligentní jsou plní pochybností." 

Bertrand Russell, Mortals and Others: American Essays 1931-1935 (2009: 203)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 8 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: