hra mysli

Vybraná fotografie: Pravidla kvót | © Selver Učanbarlić na Pixabay

Nedávno se znovu ozvaly výzvy, abychom konečně zajistili rovnost v našich parlamentech a drasticky zvýšili podíl žen na 50 %. Důvodem pro tuto poptávku je skutečnost, že v naší společnosti tvoří asi 50 % ženy.

Jsem přesvědčen, že změn jakéhokoli druhu nelze dosáhnout pouze kvótami, ale prohrát celou věc mentálně, od základů naší společnosti až po naše parlamenty a vlády. Především je však třeba poznamenat, že kvóty v demokratických procesech obecně považuji za absolutně nedemokratické, neboť zcela maří požadované svobodné rozhodnutí občana.

V zásadě musíte patřit ke straně nebo skupině voličů, abyste měli reálnou šanci být zvoleni do parlamentu. Je tedy odpovědností stran a volebních uskupení navrhnout vhodné kandidáty.

Aby celá věc byla hned od začátku zcela transparentní a věrohodná, je logické, že i ve stranách a volebních uskupeních je podíl žen kolem 50 %. Bez těchto 50 % proto tyto strany nesmějí získat souhlas nebo jej znovu ztratit, jakmile spadnou pod tuto 50% hranici.

Ve stranách a volebních skupinách musí mít všechny pracovní skupiny a další jednání také 50% podíl žen, aby mohly pracovat.

Výbor nebo shromáždění může samozřejmě volit nebo hlasovat pouze v případě, že 50 % všech přítomných jsou ženy.

Seznamy uchazečů, členů představenstva a předsednictví jsou platné nebo funkční a usnášeníschopné pouze v případě, že mají zároveň 50% podíl žen.

Jakmile budou všechny strany a skupiny voličů skutečně „citovány“, přičemž je také možné, aby každého předsedu následoval předseda a naopak, a pokud je to možné, dokonce pracovat s „dvojím vedením“, parlamenty mohou být naplněny kvótami bez toho, že by to bylo „kdyby“ a „ale“.

Důvodem je to, že nyní je na všech stranách k dispozici dostatek mužských a ženských kandidátů, aby voliči mohli učinit tu nejlepší možnou volbu.

Všechny kandidátní listiny se obsazují střídavě muži a ženy a příslušná následná listina pro nadcházející hlasování je samozřejmě střídavě žena a muž.

Abychom nemuseli voličům diktovat, že volí i 50 % žen nebo znehodnocovat hlasovací lístky, na kterých není 50 % žen, lze jistě využít známých převislých mandátů, aby bylo 50 % nakonec zajištěno.

Samozřejmě by pak musela být parlamentní práce strukturována stejně jako stranická a vlády by také musely být poloviční.

Ani po tomto krátkém a rychlém myšlenkovém experimentu stále nevěřím, že by se mělo tímto způsobem zasahovat do společenských procesů, ale o to silněji jsem nyní toho názoru, že stanovovat kvótu pouze pro parlamenty je absolutně nedemokratické a také zcela nesmyslné.


"Každý problém má řešení - dokonce i ženy."

Seth Green jako Zack v The Story of Luke (2012)