Heilbronn potřebuje vlastní univerzitu

Hlavní fotografie: © Shutterstock

Vzdělávání je více než jen odborná příprava a další vzdělávání, které slouží pouze k tomu, aby trh získal vhodné pracovníky. Vzdělání dělá z lidí odpovědné občany a vytváří tak základ každé fungující demokracie. Vzdělání je podle mě nejen občanské právo, ale především občanská povinnost!

Eine velkoměsto se vyznačuje tím, že svým občanům a svému regionu nabízí maximum dostupné infrastruktury. To je jeden z důvodů, proč Heilbronn naléhavě potřebuje vlastní univerzitu, kde sídlí katedry přírodních i společenských věd.

Bezpochyby to přispívá k tomu, že se Heilbronn celkově stává ještě atraktivnějším a především k tomu, že Heilbronn dokáže přilákat lidi a firmy, které jsou absolutně závislé na existenci vysokého školství a s ním souvisejících špičkových technologií.

Zastávám názor, že vlastní univerzita je jednou ze základních potřeb budoucnosti každého velkého města a jeho občanů.


„Dělník musí pracovat pro slávu své ruční práce, ne jen pro plat; myslitel musí myslet pro pravdu, ne pro slávu."

WEB Du Bois, The Souls of Black Folk (1994: 54)