3. Hertensteinské rozhovory

Hlavní foto: 3. Hertenstein Talks 2019

Letos byly 3. Hertenstein Talks v Heilbronnu naprostým úspěchem. Tento nový, nenáročný a pokud možno nehierarchický diskusní formát se osvědčil a je již uznáván a schvalován evropskými federalisty v celé Evropě.

Přestože Hertenstein Talks našli svůj domov v Heilbronnu, ponechali si jméno místa svého původu, okres Weggis ve Švýcarsku. První jednání se tam konala v září u Lucernského jezera a skončila 21. září 1946 přijetím Hertensteinského programu, který je dodnes jedním z devíti základních dokumentů všech evropských federalistů a je také základním programem EUROPA-UNION Německo.

Hertensteinské rozhovory v Heilbronnu opět navázaly na nit jednání a snaží se myšlenky a cíle evropských federalistů dále tříbit a přispět tak k vytvoření evropského federálního státu.

Na výsledek letošních Hertenstein Talks se můžete podívat zde vidět. Další informace o rozhovorech lze nalézt na webových stránkách EUROPA-UNION Heilbronn.


DISKUSE, n. Metoda potvrzování druhých v jejich omylech.

Ambrose Bierce, Ďáblův slovník (2021 [1911]: 35)