Moderátoři Hertensteinových rozhovorů

Tři moderátoři 2017

Foto příspěvku: tři z 10 moderátorů zatím (2017)

Najdete zde informace o moderátorech besed, kteří samostatně nebo ve dvojicích připravují téma pro besedy, provázejí besedy Hertenstein a případně je ve spolupráci se zapisovatelem připravují tak, aby výsledky besed mohly být shrnuto v zápisu.

Všichni moderátoři pracují na čistě dobrovolné bázi a někteří z vás také na léta převzali diskusní skupinu. Proto bychom rádi touto cestou poděkovali všem moderátorům za jejich nasazení.

dr poslankyně Franziska Brantnerová

dr Franziska Brantnerová je od roku 2021 státním tajemníkem parlamentu na Spolkovém ministerstvu hospodářství a ochrany klimatu. Poprvé byla zvolena do německého Bundestagu za volební obvod Heidelberg-Neckar-Bergstraße v roce 2013 a přímý mandát získala v roce 2021. Do roku 2021 byla mluvčí pro evropskou politiku a parlamentní tajemnicí frakce Bundestagu Bündnis 90/Die Grünen, členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie a zástupkyní členky zahraničního výboru a v představenstvu Francouzsko-německého parlamentního shromáždění. Dříve byla mluvčí poslaneckého klubu pro dětskou a rodinnou politiku a členkou výboru pro rodiny, seniory, ženy a mládež. Předtím Dr. Brantner čtyři roky poslancem Evropského parlamentu. Tam byla mluvčí zahraniční politiky skupiny Zelených/EFA a stálá zpravodajka pro nástroj stability EU pro řešení konfliktů a reakci na krize. Před svou politickou kariérou pracovala pro Bertelsmannovu nadaci, Organizaci OSN pro práva žen (UNIFEM) a Evropskou radu pro zahraniční vztahy (ECFR). Po pobytech v Tel Avivu, Washingtonu DC, Paříži a New Yorku nyní žije v Heidelbergu a Berlíně.

Javier Giner 

Je občanem EU narozeným ve Španělsku. V roce 1977 chtěl pracovat v Německu, ale nemohl, protože Španělsko ještě nebylo součástí EU. Musel tedy do Rakouska, kde se poprvé zúčastnil akce pořádané evropskými federalisty. V roce 1988 se stal zakládajícím členem sdružení „Union Europea de Mallorca“. Na konci 1990. let založil společnost s ručením omezeným v Kaiserslauternu, i když si ponechal bydliště na Mallorce. Od roku 2005 působil jako nezávislý turistický expert na Mallorce a v Německu. Nyní, když odešel do důchodu, je evropským aktivistou a bojuje za Evropskou unii občanů. Protože však již nevěří v odpovídající úspěch EU, nyní se angažuje ve Federální alianci evropských federalistů, jejímž cílem je ústavní úmluva o vytvoření Spojených států evropských.

Prof. Dr. Walther Heipertz

Je lékařem a psychologem v Heidelbergu. Byl lékařským ředitelem sociálně-zdravotních služeb německé správy práce a vyučoval sociální lékařství na Technické univerzitě v Dortmundu. Od odchodu do důchodu nadále pracuje jako lékařský expert v otázkách týkajících se výkonnosti lidí s chronickými nemocemi, které jsou také způsobeny psychologickými faktory. Po mnoha letech politické angažovanosti se zabývá otázkou, jak mohou být lidé vnitřně spjati s politickým projektem, jakým je Evropa, která jim slibuje bezpečnost, ale také svobodu a podněty k iniciativě, a ve které věří, že výzvy budoucnost – navzdory nesčetným regionálním a globálním obtížím – lze nejen řešit mírovou cestou, ale také náležitě.

Jeho příspěvky najdete na Kümmerleho weblogu zde.

Josip Juratovič poslanec

Josip Juratovič zastupuje lidi z Heilbronnu a okolí v německém Bundestagu od roku 2005. Je členem Evropského výboru a zástupcem člena Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jako přesvědčený evropský federalista neustále pracuje na posílení demokratických institucí v Evropě. Dlouhá léta je členem EUROPA-UNION Heilbronn a místopředsedou parlamentní skupiny EUROPA-UNION v německém Bundestagu.

Bettina Kummerleová 

Je nejdéle sloužící členkou představenstva EUROPA-UNION Heilbronn, dlouholetou výkonnou ředitelkou EUROPA-UNION Baden-Württemberg a bývalou členkou představenstva UEF a také bývalou okresní předsedkyní JEF Heilbronn.

Pracovala mezinárodně profesně i soukromě a zkušenosti sbírala i jako „cizinka“. Je také matkou dvou mladých evropských federalistů.

Heinrich Kummerle

Od roku 2005 je okresním předsedou EUROPA-UNION. Je vystudovaný učitel (univ.) a autor knih „Evropa je pro každého!“ a „EUROPA-UNION“. V roce 2016 inicioval Hertensteinské rozhovory a od roku 2017 je vede.

Pravidelně také píše na Kümmerleho weblog.

Constantine Kummerle

Je to mladý evropský federalista a má magisterský titul v politice a administrativě na Univerzitě v Kostnici se specializací „Mezinárodní vztahy a evropská integrace“. V rámci své diplomové práce zkoumal Evropskou občanskou iniciativu (ECI), zejména faktory, které podporují dosažení požadovaného 1 milionu podpisů.

Před magisterským studiem studoval pan Kümmerle v letech 2015 až 2019 společenské vědy (politologie a sociologie) na Univerzitě ve Stuttgartu, které úspěšně zakončil prací o prvcích přímé demokracie.

Je mluvčím pro evropskou politiku parlamentní skupiny FDP a poslancem z Heilbronnu. V roce 2007 Link založil spolu s dalšími členy parlamentu parlamentní skupinu Bundestagu EUROPA-UNION.

Jeho příspěvky najdete na Kümmerleho weblogu zde.

Jean Marsia

Plukovník odešel z belgické vojenské správy a prezident Evropské obranné společnosti INPV (S€D). Je také evropským federalistou a členem Federálního výboru UEF.

Jeho příspěvky najdete na Kümmerleho weblogu zde.

Christian Moss 

Narodil se ve Wuppertalu, podle jeho vlastních prohlášení v evropském manželství navzdory Brexitu a otcem dvou bilingvních německo-britských teenagerů. Historik a politolog byl jednou z raných Erasmových kohort a má úzké vazby na Francii. V roce 2011 byl poprvé zvolen generálním tajemníkem EUROPA-UNION Německo. Byl jedním ze zakladatelů kapitálové skupiny EUROPA-UNION Europa-Professionell. Na plný úvazek je vedoucím oblastí vzdělávání, Evropy a mezinárodních záležitostí v týmu strategického plánování Asociace úředníků dbb a tarifunion. Od roku 2015 je na návrh dbb členem Evropského hospodářského a sociálního výboru a od roku 2012 je členem představenstva EBD. Nedávno byl zvolen předsedou Monitorovacího výboru pro transatlantické vztahy v Evropském hospodářském a sociálním výboru a zpravodajem pro toto téma.

Jeho příspěvky najdete na Kümmerleho weblogu zde.

Leonard Reinwald 

Jako okresní předseda JEF a místopředseda okresního předsedy EUROPA-UNION Heilbronn se hertensteinských rozhovorů účastní od samého počátku a moderoval již několik témat. Působí také v JEF jako předseda státního výboru.

Kromě své dobrovolné práce se jako pokladník ve VBU Volksbank im Unterland intenzivně zabývá vývojem na finančním trhu a absolvoval Master of Business Management Finance na Bádensko-Württemberské družstevní státní univerzitě.


Zde se dostanete zpět na domovskou stránku Hertensteinových rozhovorů.

#Hertenstein #UEF #EU #EUD #EUBW #EUHN #JEF