Témata Hertensteinských rozhovorů

Hertenstein Kulatý stůl 2017

Vstupní foto: Hertensteiner diskusní skupina 2017 | © EUHN

Doposud byla v příslušných diskusních skupinách řešena a diskutována tato témata:

evropský federální stát

 • Budoucí struktura EU jako evropského federálního státu (2017)
 • Budoucí struktura EU jako evropského federativního státu, kupř. Federalismus a demokracie (2018)
 • Nadcházející konference EU o budoucnosti – předehra k nové ústavní úmluvě pro Evropu? (2020)
 • Proč potřebujeme Spojené státy evropské co nejdříve? (2021)
 • IJe strategický kompas EU správně kalibrován? (2022)
 • Evropa a nový světový (ne)pořádek (2023)

Základy Evropy

 • Náboženský/filozofický základ EU (2017)
 • Právní, náboženské a filozofické základy EU (2018)
 • Sociální Evropa (2019)
 • Nezbytnost stran pro společenskou rovnováhu zájmů (2019)
 • Evropská měnová a fiskální politika (2020)
 • Evropská občanská iniciativa – Co víme po téměř 10 letech (2021)
 • Federalistické fórum: Demokratická Evropa (2023)
 • Federalistické fórum: Bezpečná Evropa (2023)
 • Federalistické fórum: Udržitelná Evropa (2023)

federalismus

 • Nezbytnost, základy, typy a ideální federalismus (2019)
 • Integrace nekompatibilních nebo nově přistěhovalých skupin populace (2017)
 • Historie evropské myšlenky a evropských federalistů (2019)
 • Nejsme sami! – Networking and Impact of European Federalists (2020)
 • Volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Na cestě do Ústavodárného shromáždění? (2023)

my lidé

 • Sociální aspekt nebo sociální konfigurace Evropy, kupř. Integrace, inkluze a asimilace (2018)
 • Člověk, jeho potřeby a obavy jako hnací síla a limit politiky (2018 a 2019)
 • Evropa jako projekt – co to dnes znamená pro Evropany? (2020)
 • Sbližujeme evropské občanství! Využití příležitostí pro setkání s příkladem Francie (2020)
 • Co udělala korona krize s evropským sebevědomím Evropanů? (2021)
 • Jaký evropský „bod obratu“ my Evropané potřebujeme? (2022)
 • Evropa nyní? – Setkání (2023)

síťování Evropy

 • Quo vadis Evropa?! (2017)
 • Význam transatlantických vztahů pro Evropu (2021)
 • Evropa ve válce!?! (2022)
 • Evropská obrana po válce na Ukrajině (2022)
 • EU a USA – Co bude dál s transatlantickými vztahy? (2023)

Zde se dostanete zpět na domovskou stránku Hertensteinových rozhovorů.


Zobrazení stránky: 4 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX