Mezinárodní vojenská rodina

5
(1)

Katalin Birta se mnou v květnu 2010 dělal rozhovor pro článek v Bundeswehr aktuell, který se pak také objevil na straně 25 čísla 2010 dne 20. května 3.

Mezinárodní vojenská rodina

13 německých vojáků se také účastní výcvikové mise EU „EUTM Somalia“ v Ugandě.

Dne 1. května zahájila Evropská unie svou 14. probíhající misi: výcvikovou misi pro somálské ozbrojené síly „EUTM Somalia“. Této mise se v Ugandě zúčastní třináct německých vojáků, šest je již na místě. Jedním z nich je podplukovník Heinrich Kümmerle z Velitelství operačního velení a sil rychlé reakce (KdoOpFüEingrKr) v Ulmu. Senior German Officer (DDO) je umístěn jako štábní důstojník na velitelství v Kampale a očekává se, že tam zůstane do listopadu. aktuell s ním hovořil o jeho prvních dojmech a práci na místě.

Jaký je mandát mise EU?

Nevýkonná mise „EUTM Somalia“ má posílit somálskou přechodnou vládu výcvikem vlastních bezpečnostních sil v Ugandě a podpořit ugandský výcvik těchto somálských bezpečnostních sil, který již probíhá v rámci výcvikové mise EU.

A jaké jsou úkoly německých vojáků?

V první řadě máme výcvikový úkol – a proto jsme nasazeni v Ugandě. Tři ze soudruhů jsou součástí německo-maďarského výcvikového týmu určeného k výcviku budoucích somálských poddůstojníků. Od srpna přibude sedm vojáků, abychom byli kompletní. Ty zajistí telekomunikační školení stanovené v programu školení. Nasadili jsme také dva vojáky jako „příznivce skutečného života“. Ty zajišťují, že všichni naši soudruzi v lokalitě Bihanga mají ve svém omezeném volném čase ubytování, jídlo a přístup k dalšímu vybavení.

Mým hlavním úkolem jako štábního důstojníka „EUTM Somalia“ je zajistit, abychom měli na místě vždy dostatek dobře vycvičených a provozuschopných vojáků, abychom byli schopni plnit misi.

Komu se hlásí místní němečtí vojáci?

Jako členové „EUTM Somalia“ se všichni hlásíme plukovníkovi Ricardo Silvestre Gonzalez Elul, velitel španělské mise. Vojáci v Bihanga se také hlásí italskému podplukovníkovi, který je zodpovědný za výcvik na místě.

Jaké podmínky jste našel, když jste přijel do Ugandy?

Velitelství se přestěhovalo do ubikací na severovýchodě Kampaly v malém hotelovém komplexu. Výcvikový tábor EU se nachází v ugandském vojenském táboře v Bihanga. Obě nemovitosti jsou vhodné pro realizaci zakázky, i když ještě nejsou dokončeny všechny potřebné stavební práce kvůli období dešťů. Vybavení jsme si buď přivezli s sebou, nebo jsme jej, jako v případě vozidel, zakoupili na místě. Potraviny a další předměty každodenní potřeby dostáváme od civilních firem.

Ugandští obyvatelé nás přivítali velmi přátelsky a rádi nás přivítali mezi sebe. Spolupráce s našimi ugandskými partnery probíhá celkem hladce a harmonicky. Podnebí obecně a počasí zvlášť však představuje výzvu pro nás všechny – v současnosti je zde stále období dešťů. Velmi zajímavý zážitek pro připravovaný tábor a jeho obyvatele a také pro vojáky ve stálých ubikacích.

Jak jste se na misi připravovali?

Jako člen KdoOpFüEingrKr se podílím především na přípravě a realizaci cvičení a operací EU. Moje práce, kterou vykonávám v Ulmu, v jiných centrálách, na cvičištích nebo v akci, se liší především pouze umístěním pracoviště.

Potřebné informace jsem dostal předem e-mailem pro své působení v „EUTM Somalia“, abych se mohl okamžitě spojit se svými soudruhy. Poté jsme obdrželi týdenní instruktáž od operačního velitelství v Postupimi. Měl jsem také příležitost setkat se v Bruselu s mnoha svými soudruhy.

Začal už výcvik somálských vojáků?

Bohužel zatím k naší velké lítosti ne. V tuto chvíli stále čekáme, až nám naši ugandští soudruzi předají vojáky, které již předcvičili a vybrali k dalšímu výcviku.

A jaké výzvy při výcviku těchto vojáků očekáváte?

Většina našich instruktorů jsou velmi zkušení vojáci. Zajišťujeme také školení prostřednictvím „školicích týmů“. Proto před sebou nevidíme žádné velké výzvy.

Je také zajištěno, že v každé tréninkové skupině je keňský překladatel. Stejně jako každý výcvikový tým je posílen o dva ugandské trenéry, kteří se dříve podíleli na základním výcviku somálských vojáků. Máme také řadu instruktorů, kteří mluví místními jazyky. Pokud jsou někteří Somálci dokonce negramotní, vzali jsme to v úvahu a přizpůsobili jsme tomu naše koncepty výcviku. Hlavně však uplatňujeme zažitou zásadu „VENÜ“: předvádět, vysvětlovat, napodobovat, cvičit.

S jakými národy spolupracujete a jak spolupráce funguje?

Do mise je zapojeno celkem 14 zemí EU. Navíc nás podporují Keňané, kteří působí jako překladatelé a ugandští vojáci.

Spolupráce v našem „malém“ kontingentu probíhá nadmíru dobře. Skoro by se dalo říct, že jsme tady „rodina“. Každý z nás je potřebný, ale nikdo z nás nemůže pracovat sám. Pracovním i volnočasovým jazykem je angličtina. Protože se sotva kdy stane, aby byli mezi sebou vojáci nějakého národa. Nejpozději ve třetí větě se opět mluví anglicky. Pro Brity a Iry mezi námi je to však čas od času trochu výzva.


"Toto je vojenská operace." Nikdy nic nejde podle plánu."

Terence Stamp jako generálplukovník Ludwig Beck ve Valkýře (2008)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: