Evropa stojí za Ukrajinou!

Hlavní foto: vlajky Ukrajiny a EU | © Shutterstock

Minulý čtvrtek Putin válkou s agresí výrazně změnil mezinárodní uspořádání. Putin dal jasně najevo, že už nerespektuje suverenitu svých sousedů. Jsme solidární s Ukrajinou a budeme Putina izolovat politicky, ekonomicky i vojensky. To musí být mezinárodně koordinováno, aby bylo všem autokratům a diktátorům jasné, že to svobodný svět nepřijme. Kancléř Olaf Scholz dal důrazné a jasné odpovědi na ruské porušování mezinárodního práva ve vládním prohlášení na mimořádném zasedání Bundestagu a dal jasně najevo, že jsme solidární s Ukrajinci. Všechny demokratické frakce potvrdily svou podporu federální vládě. Bundestag jako nejvyšší orgán naší ústavy dal exekutivě podporu pro jejich další kroky. Přísnými sankcemi, humanitární pomocí a dodávkami zbraní projevujeme naši solidaritu s Ukrajinou a stojíme jednotně a rozhodně po jejím boku – mezinárodně koordinovaným způsobem.

Jsme si vědomi toho, že sankce nakonec poškodí i nás. Nemůžeme se však smířit s tím, že Rusko je ve válce uprostřed Evropy, zpochybňuje suverenitu a integritu svých sousedů a útočí vojensky. Nesmíme zastírat, že sankce znamenají, že i my budeme muset počítat s růstem cen energií a růstem životních nákladů. Vláda proto také spustila balíček úlev, který má zmírnit negativní dopady na občany. Nevíme, jaký má Putin hlad a kdy bude vlastně ohrožena naše vlastní bezpečnost. Musíme si tedy uvědomit, že za svou svobodu musíme přinášet oběti.

Je jasné, že se z této situace musíme poučit. Nejsme dostatečně připraveni na vojenské konflikty a je třeba zlepšit i rozhodování v rámci Evropské unie. Musíme to řešit nyní, abychom byli připraveni na změněnou světovou situaci v budoucnosti. Nyní musíme pokročit v evropské integraci. Je třeba zintenzivnit zejména vojenskou spolupráci a vrátit do centra pozornosti cíl společné evropské armády. Federální vláda oznámila, že výrazně zvýší vojenské výdaje. Chci však konstatovat, že to musíme dělat v úzké koordinaci s našimi partnery a státy EU, aby byly finanční prostředky využity co nejlépe.

Z posledních dnů se také musíme poučit, že mezinárodní vliv můžeme prosazovat pouze jako silná Evropská unie a být vnímáni jako partner na stejné úrovni. K tomu potřebujeme podstatně větší kroky k integraci, aby EU mohla reagovat rychle a jednotně. Abychom mohli mluvit jedním hlasem, potřebujeme nejen integraci vojenské a zahraniční politiky v rámci Unie, ale musíme se také rozhodnout pro větší spolupráci ve všech oblastech politiky. Pro mě jasným cílem zůstávají „Spojené státy evropské“. Ale nebudeme to moci udělat přes noc. Nyní je však čas učinit v tomto směru rozhodné kroky!


Josip Juratovič zastupuje lidi z Heilbronnu a okolí v německém Bundestagu od roku 2005. Je členem Evropského výboru a zástupcem člena Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jako přesvědčený evropský federalista neustále pracuje na posílení demokratických institucí v Evropě. Dlouhá léta je členem EUROPA-UNION Heilbronn a místopředsedou parlamentní skupiny EUROPA-UNION v německém Bundestagu.

naučil jsem se Josip Juratovič na začátku 1990. let, kdy jsme se oba dobrovolně přihlásili k podpoře postiženého obyvatelstva západního Balkánu na začátku konfliktu v Jugoslávii. Od té doby pracujeme společně v EUROPA-UNION pro lepší svět.

Jsem tedy obzvláště potěšen, že Josip nyní využívá Putinovu útočnou válku proti Evropě jako příležitost napsat příspěvek na můj weblog. Velmi mě však mrzí, že nyní, po 30 letech, pro mnoho Evropanů znovu propukla válka, smrt a nevýslovné utrpení!

  • Vážený Josipe, děkuji za váš příspěvek. Je to důležité a správné! V heilbronnském hlase vás však dnes citujeme takto: „Sankce se dotknou i Německa,“ varuje Juratovič. Je jasné, „že mír bude také něco stát“. Na druhou stranu nevěří, že sliby o začlenění Ukrajiny do EU jsou účinné. "My Evropané se nacházíme v situaci, kdy musíme plnit sliby."
    Doposud jsme všichni předpokládali, že sliby, které jsme dali, jsou dodržovány, zejména ty sliby, které za nás dávají naši zástupci.