Europa.blog

Post Photo: Snímek obrazovky webu

Europablog existuje od prosince 2016. Není výsledkem dlouhého plánování. V listopadu 2016 – dodnes si to dobře pamatuji – jsem seděl večer ve vlaku z Berlína do Porúří a četl si e-maily na mobilu. Mezi nimi byl newsletter od mého poskytovatele webu. A v něm byly představeny a nabízeny nové domény nejvyšší úrovně (TLD).

Jedním z tehdy nových rozšíření TLD byl *.blog. A Europa-Dot-Blog byl nabízen i jako tzv. prémiová doména. Prémiová doména znamená, že tuto webovou adresu nezískáte za obvyklé mini ceny kolem jednoho eura měsíčně, např. *.de.

Jako bývalý europoslanec a novinář jsem získal webovou adresu www.europa.blog okamžitě zájem. Roční poplatek ve vyšším třímístném rozmezí mě nejprve přiměl k váhání. Pokud musíte za takovou webovou adresu platit každý rok takovou částku, pak si myslím, že s tím musíte udělat něco smysluplného a trvalého. Ale ještě jsem neměl plán. Na druhou stranu mě ale napadlo, že by se mi nelíbilo, kdyby takovou webovou adresu používali odpůrci EU. A také by nedávalo smysl, kdyby taková webová adresa sloužila pouze pro osobní deník nebo něco podobného. Když jsem dorazil do své cílové stanice v Bochumi v Porúří, mé rozhodnutí padlo: tuto webovou adresu dostanu, jakmile budu sedět u svého notebooku. To se stalo téhož večera. Tolik ke krátké historii.

Jediné, co mi bylo na začátku jasné, bylo, že by se z Europablogu neměl stát čistě soukromý blog podobný deníku. Měl by se stát širokou platformou pro psaní a poskytování informací o Evropě, EU a evropském sousedství. Méně však denně aktualizované. To je to, co ostatní novinářské platformy dělají – jako Ztraceni v Evropě, Euractiv, voxeurope, Euronews, Politicko, Pozorovatel EU nebo Agentura Evropa – každopádně a především profesionálněji, než bych to uměl.

Zpočátku jsem vkládal pouze jednotlivé své články a zcela pravidelně as určitou převahou „EU Pilot“, který dává přehled novinových článků relevantních pro EU a Evropu. Stále existuje, ale ne tak často. Nyní se zaměřuje spíše na články na pozadí. A „EU Pilot“ už nedělám sám, ale střídavě a v těsném kontaktu s ním Hannah Penzerová. Byla součástí mého týmu v Evropském parlamentu a nyní pracuje jako překladatelka na volné noze (angličtina/němčina; francouzština/němčina) v Bruselu. Mezitím se „EU Pilot“ stal obsáhlejší, nezávislou sekcí, ve které jsou sbírky odkazů na instituce EU, evropská média, agendu Evropského parlamentu atd.

Článek na pozadí je pravděpodobně nejpřesnější charakteristikou příspěvků na Europablogu. Příspěvky se týkají politických, ekonomických, sociálních a kulturních otázek, stejně jako otázek lidských práv a dobrých životních podmínek zvířat a práv zvířat.

Europablog se považuje za demokratickou platformu, na které jsou publikovány kontroverzní názory. Ze zveřejnění jsou vyloučeny texty, které jsou diskriminační, rasistické, fašistické nebo namířené proti lidským právům.

Brzy poté, co blog začal 1. prosince 2016, spolupráce s von Alexandr Louvet provozován"Powershoots TV – Pozitivní energie v Evropě"vyvinutý. Alexandr Louvet je (východo)belgický fotograf, tvůrce videí, malíř a hudebník žijící v Bruselu. V posledních letech udělal desítky videorozhovorů s evropskými politiky, ve kterých je stručně představena jejich práce a pohled na EU. Cílem těchto rozhovorů je přiblížit občanům evropské politiky a jejich práci nad rámec každodenní politiky.

Tak to je Manel Msalmi se připojil k týmu. Žije v Bruselu a je aktivistkou za ženská a lidská práva, která se rovněž hlásí ke křesťansko-islámsko-židovskému porozumění. Píše především o ženských a lidských právech, také z islámských zemí.

Dalším pravidelným autorem je Bernhard Clasen. Je vyučený překladatel do ruštiny a novinář. O bývalém Sovětském svazu píše už dobrých 30 let. Od roku 2014 je dopisovatelem pro taz v Kyjevě. Jeho tématy jsou východní Evropa, lidská práva a životní prostředí.

Založena v únoru 2017 Sven Lilienstrom projekt "Faces of Democracy" (Tváře demokracie), který se mezitím točí kolem projektu “Tváře míru' byl přidán. Sven Lilienstrom v krátkých rozhovorech zobrazuje politiky a veřejné osobnosti. Klade otázky o jejich práci a jejich pohledu na demokracii a jejich pohledu na EU. Jeho rozhovory, které úzce souvisejí s Evropou, se také pravidelně objevují na Europablogu.

Nikos Skoutaris, který působí jako lektor práva EU na University of East Anglia (UEA), napsal řadu článků o brexitu, které vyšly i v německém překladu na Europablogu. Jeho vysokoškolská práce se zaměřuje na témata secese, ústavy a právo EU.

Příspěvky jsou pravidelně přebírány z anglicky psaného portálu „Social Europe“, které se následně objevují v německém překladu na Europablogu.

Bývalý poslanec německého Bundestagu a zakladatel skupiny alternativních ekonomů se příležitostně věnuje také ekonomickým tématům Axel Troost článek na.

Psaní od podzimu 2019 Vesna Caminades pravidelně o dobrých životních podmínkách zvířat a právech zvířat. Vaše texty se objevují v kolonce "Chci vědět" - "Co za tím je" by se dalo volně přeložit do této kolonky. Svou sekci mezitím doplnila o vlastní podcast.

Vychází od listopadu 2019 Frederik D Tunnat pravidelně, ale v nepravidelných intervalech zveřejňuje příspěvky o evropských tématech na Europablogu. Frederik D Tunnat byl manažerem nakladatelství a je spisovatelem, autorem životopisů a kosmopolitou na volné noze a již několik let žije v Litvě.

Od února 2020 existuje také Europa:Podcast, který se objevuje jako nezávislá sekce na Europablogu.

European Future Conference má také svou vlastní sekci na Europablogu. Kvůli Coroně toho zatím není tolik co hlásit, jak by bylo žádoucí.

Zcela nová sekce je věnována Evropské občanské iniciativě (ECI). Pozadí této sekce je, že jsem na podzim 2020 napsal malou studii o ECI (která bude brzy zveřejněna). Toto intenzivní studium vývoje ECI mě inspirovalo k založení samostatné sekce na toto téma. Budou zde prezentovány a diskutovány nové evropské občanské iniciativy – s cílem zviditelnit tento stále mladý nástroj přímé demokracie na úrovni EU.

Nechybí ani sekce „Dossiers“, která obsahuje sbírky odkazů na důležitá evropská témata. Ano, a je tu osobnější sekce: fotogalerie. Tam trochu žiji svou fotografickou zálibou, zejména svou oblibou fotografování graffiti.

Pokud jsem těmito výroky vzbudil vaši zvědavost, byl bych rád, kdybyste se podívali na Europablog. Ale jste také zváni, abyste něco zveřejnili. Europablog byl však dosud nekomerčním projektem. Proto bohužel nelze platit žádné autorské honoráře. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří nadále přispívají svými články.


Jürgen Klute, autor tohoto článku pro hosty, je nejen vydavatelem výše popsaného Europablogu, ale také pastorem a publicistou. V letech 2009 až 2014 byl také poslancem Evropského parlamentu; Na protest proti tehdejšímu kursu své strany v Evropě se rozhodl, že nebude znovu žádat o místo na kandidátce nebo bude znovu kandidovat.

Narodil se v Bünde / Vestfálsko v roce 1953. Po studiích protestantské teologie v Bielefeldu a Marburgu/Lahn byl od roku 1989 vedoucím průmyslové a sociální farnosti církevní čtvrti Herne. Od roku 2007 do roku 2009 konzultant pro sociální etiku na Evangelische Stadtakademie Bochum. Od roku 2014 působí na volné noze.

Tento weblog můžete podpořit na Patreonu!

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.