zdravotní péče

Přidat fotografii: ukázkový obrázek | © Tung Nguyen na Pixabay

Vlastně to vůbec není moje téma, kromě toho, že poslední zprávy o všech existujících nedostatcích vybízejí k zamyšlení i posledního ignoranta. A moje první otázka je hned zřejmá: co vlastně všichni ministři zdravotnictví se svými ministerstvy za ta desetiletí udělali? Snad jen Ringelpiez s dotykem.

A jak už mám zmíněný v jiné věci, odpovědní se nechali oslavovat za svou neschopnost a nečinnost a odklepávali jedno ťukání za druhým.

A dokonce i příjem nebo obstarání potřebného zdravotnického spotřebního materiálu lze zařídit předem, což je mimochodem součástí minimálního požadavku odpovědného ministerstva.

Ale než budu pokračovat ve svých úvahách, rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem lékařům, sestrám a záchranářům i všem ostatním zaměstnancům ve zdravotnictví za jejich nasazení, které neustále prokazují, ačkoliv již léta patřila mezi nejvíce podfinancované nebo dokonce mezi nejvíce podfinancované a nejvíce nedostatečně placené pracovníky v naší zemi.

Předem bych také rád řekl, že ve zdravotnictví, nebo jak se tomu dnes často říká, potřebujeme pouze jedinou zákonnou zdravotní pojišťovnu, a ta jediná by se ještě musela rozhodnout, zda je na evropské úrovni rovnou sloučit nebo nanejvýš Udržovat a financovat 27 národních zákonných zdravotních pojišťoven.

Lidé by si samozřejmě měli i nadále svobodně zajistit své zdraví u soukromých zdravotních pojišťoven, ale ty pak musí fungovat zcela samostatně a bez jakýchkoli státních dotací či dokonce záchranného lana, protože privatizovat zisk a socializovat ztrátu prostě nejde!

Nyní k mým úvahám o systému zdravotní péče. Zdravotní systém musí být také vybudován federálně zdola nahoru, přičemž na prvním místě jsou lékaři a jejich praxe, pak záchranná centra, kliniky, nemocnice a nakonec centrální nemocnice, které nabízejí vše, co může medicína nabídnout.

Tato struktura musí vycházet z příslušné populace a místních potřeb a musí být neustále přizpůsobována.

Aby bylo možné reagovat na jakékoli nepředvídatelné události, jako jsou katastrofy, epidemie apod., musí mít každá úroveň nad úrovní záchranných středisek nebo klinik nadbytečnou kapacitu cca 5 % do max. je hrazen státní preventivní rozpočet.

Z důvodů bezpečnostní politiky by se mohlo stát, že budou ponechány k dispozici dodatečné kapacity, které pak lze také financovat z tohoto rozpočtu, ale budují se v rámci země pouze pro výše uvedené účely.

Jádrem mých úvah je však následující, totiž že v případě katastrofy nepřinesete zdravotní systém nemocným, ale že se nemocní rozdělí mezi dříve zavedený systém zdravotní péče.

V důsledku toho musí vedle nadbytečných a preventivních kapacit existovat distribuční systém, který automaticky distribuuje hromadné mimořádné události do celého systému zdravotnictví.

Tento distribuční proces lze řešit federálně, může probíhat nepřetržitě a v případě pandemie se pak ideálně musí odehrávat po celé Evropě.

Tímto způsobem lze optimálně využít všechny dostupné kapacity a již od počátku předejít situacím, jaké jsou v současnosti v severní Itálii nebo v Alsasku.

Je to v zájmu nemocných, zdravotníků, vlády a naší společnosti jako celku.

Pro laika, jako jsem já, je nepochopitelné, proč k takovým úvahám v odpovědných útvarech evidentně nedošlo.

Své výmluvy nebo možná i vysvětlení můžete přidat jako komentář k tomuto příspěvku.


Již postřehnuto 30. listopadu 1878 William E Gladstone v projevu v Plumstead následující:

"Nemoc zlého svědomí je mimo praxi všech lékařů všech zemí světa."

William E Gladstone

Opravdu špatné na tom všem je, že odpovědní nemají ani špatné svědomí.


Dodatek:

Odpovědní ministři musí nést odpovědnost!

Léta nečinnosti, která navíc stojí tisíce životů, je zločin. Přečtěte si také odkaz zde FAZ.

Odpovědní federální ministři zdravotnictví od roku 2012:

+ Daniel Bahr, FDP (2011 – 2013)
+ Hermann Grohe, CDU (2013 – 2018)
+ Jens spahn, CDU (2018 – dosud)

Pravděpodobně znáte odpovědné „ministry zdravotnictví“ ve vaší spolkové zemi. V Bádensku-Württembersku jsou to:

+ Katrin Altpeter, SPD (2011 – 2016)
+ Manfred Lucha, Bündnis90/Die Grünen (2016 – dosud)

Osoba odpovědná za město Heilbronn je vedoucí městského zdravotního odboru Dr Klaus Peter Axmann.


„James Ross Clemens, můj bratranec, byl vážně nemocný před dvěma nebo třemi týdny v Londýně, ale nyní je v pořádku. Zpráva o mé nemoci vyrostla z jeho nemoci; zpráva o mé smrti byla přehnaná."

Mark Twain, Zpráva reportérovi Franku Marshallovi Whiteovi (31. května 1897)
Tento weblog můžete podpořit na Patreonu!

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.