místní politika

Voliči zdarma Heilbronn

S liberálním základním postojem, konzervativními hodnotami, sociálním svědomím a srdcem pro naše životní prostředí jsem po odchodu do důchodu našel svůj politický domov u Free Voters Heilbronn. 

Moje místní politické zaměření je na vzdělávání, infrastrukturu a sociální věci. Moje odpovídající příspěvky na blogu najdete v kategorii "Heilbronn"Přečtěte si.

Und da ich beabsichtige 2024 erneut bei der Gemeinderatswahl anzutreten, habe ich wieder eine eigene Facebook Fanpage eigerichtet. Und auch dort gilt: jede Stimme / jedes Like zählt!

Principy svobodného voliče

Freie Wahlervereinigung Heilbronn není stranou, ale registrovaným sdružením a silnou politickou silou pro Heilbronn.

Freie Wahlervereinigung Heilbronn je občanská iniciativa pro Heilbronn – nezávislá a objektivní.

Svobodní voliči fungují na komunální úrovni „na základě demokracie“. Žijí aktivní občanskou společností a oceňují demokracii.

Svobodní voliči nemají žádný volební program. Nejste vázáni specifikacemi „shora“. Rozhodujete se, aniž byste byli vázáni na program.

Člověk je středem pozornosti. Vždy hledáme nejlepší řešení pro Heilbronn.

Svobodní voliči jsou otevřeni spolupráci s ostatními. Svobodní voliči se nezapojují, aby postoupili na kariérním žebříčku. Pracují pro své město a svůj obvod.

Se svobodnými voliči se nikdo nemusí přizpůsobovat. Milujeme svobodu a milujeme nezávislost. V tom je naše síla.


EVROPSKÁ UNIE Heilbronn

Bez ohledu na mé pokusy ovlivňovat místní politiku jsem především politicky aktivní jako světový federalista a evropský federalista a v důsledku toho jsem byl okresním předsedou EVROPSKÁ UNIE Heilbronn.

Jako federálnímu kosmopolitovi je místní politika obzvlášť blízká mému srdci, protože je jádrem veškeré politiky.

Zásady
federalisté

Hertensteinský program z 21. září 1946

 1. Evropské společenství založené na federativním základě je nezbytnou a zásadní součástí každé skutečné světové unie.
 2. V souladu s federalistickými principy, které vyžadují demokratickou konstrukci zdola nahoru, by mělo Evropské společenství národů samo řešit veškeré spory, které mohou mezi jeho členy vzniknout.
 3. Evropská unie je součástí Organizace spojených národů a představuje regionální orgán ve smyslu článku 52 Charty.
 4. Členové Evropské unie převádějí část svých práv hospodářské, politické a vojenské suverenity na federaci, kterou tvoří.
 5. Evropská unie je otevřena všem národům evropského charakteru, kteří uznávají její zásady.
 6. Evropská unie stanoví práva a povinnosti svých občanů v Deklaraci práv evropských občanů.
 7. Toto prohlášení je založeno na úctě k člověku, jeho odpovědnosti vůči různým společenstvím, ke kterým patří.
 8. Evropská unie zajišťuje plánovanou rekonstrukci a hospodářskou, sociální a kulturní spolupráci a zajišťuje, aby technický pokrok byl využíván pouze ve službách lidstva.
 9. Evropská unie není namířena proti nikomu a zříká se veškeré mocenské politiky, ale také odmítá být nástrojem jakékoli cizí mocnosti.
 10. V rámci Evropské unie jsou přípustná a dokonce žádoucí regionální podsdružení založená na volné dohodě.
 11. Pouze Evropská unie bude schopna zajistit celistvost území a zachování individuality všech svých národů, velkých i malých.
 12. Tím, že Evropa dokáže, že dokáže vyřešit své vlastní osudové otázky v duchu federalismu, by měla přispět k rekonstrukci a ke světové federaci národů.

Wolfgang Loesche 1998

Moje kandidatura 2024

more to come …


Moje kandidatura 2019

Kampaň je zábava

+ Moje hlasová podložka odpovídá

+ Seznam kandidátů 2019 – FWV HN

+ Jak to funguje? Kumulace a zpestření

+ Jak to funguje? Hlasování!

+ Můj závěr roku 2019 (díky za poučné týdny!)

#místní politika #federalisté

"Pro to, co uvidíme příště, musíme tiše vstoupit do říše génia."

Gene Wilder jako Dr. Frederick Frankenstein ve filmu Mladý Frankenstein (1974)