Trhy a veletrhy

5
(1)

Foto příspěvku: Koňský trh 2020

Trhy existují odnepaměti, zpočátku sloužily ke směně zboží a k předávání technologií a myšlenek mezi jednotlivými skupinami lidí a zajišťovaly tak vedle dálkového obchodu další rozvoj celého lidstva.

Od středověku byla tržní práva předběžnou fází městských práv a zajistila, že města jako Heilbronn se mohla rozvíjet.

Později k nejrozmanitějším trhům přibyly veletrhy, které výrobcům a prodejcům umožnily výrazně vystavit své zboží či služby a ve výsledku je dobře prodat.

Trhy a veletrhy nenabízely návštěvníkovi jen jídlo a pití, ale i další zábavu, což v konečném důsledku ještě zvýšilo atraktivitu příslušných trhů a veletrhů.

Aby celá věc byla pro návštěvníky ještě atraktivnější, byly ve větších městech, které dodnes určují standardy, vybudovány tržnice a výstavní síně. tržnice se staly skutečnými atrakcemi na mnoha místech a přinesly příslušnému městu mezinárodní reputaci.

Internet a World Wide Web mezitím poskytly jiné a pro mnoho lidí mnohem pohodlnější způsoby nakupování nebo zjišťování nejnovějších produktů a trendů. Tyto digitální trhy a veletrhy navíc umožňují každému se jich zúčastnit a zúčastnit se jich, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Této výzvě, která vlastně již není zcela nová, lze na jedné straně čelit zvýšením zábavní složky a na druhé straně posílením základní kompetence trhu nebo veletrhu.

Vzhledem k tomu, že první má tendenci vést k tomu, že vaše vlastní událost bude s vámi soutěžit festivaly a oslavy a tím nejen „pytlá“ v jiných oblastech, ale vystavuje se riziku dalšího snižování skutečné a potřebné klientely pro příslušné provozovatele stánků.

Proto si myslím, že je nutné pamatovat na skutečné klíčové kompetence daného trhu či veletrhu a vehementně je propagovat a rozšiřovat. Protože zvýšením základní kompetence získávají tyto akce zpět nezbytnou reputaci, aby se dokázaly prosadit proti svým digitálním konkurentům, a také unikátní prodejní místo ve srovnání s ostatními festivaly a oslavami, což navíc posiluje jejich atraktivitu pro celé publikum.

Festivaly a oslavy jsou důležitou součástí lidského soužití, ale vždy to byly trhy a veletrhy, které tvoří města a pomáhají celé společnosti.

"Člověk, který nemůže získat žádný majetek, nemůže mít jiný zájem než co nejvíce jíst a co nejméně pracovat."

Adam Smith, Bohatství národů (1776: kniha III, kapitola 2)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 1 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: