Odvažte se více Evropy a vytvořte demokracii!

5
(1)

Hlavní foto: Ministerstvo financí Bádenska-Württemberska (18. ledna 2019)

Nejpozději od 23. června 2016 jistě všichni sledujete dění kolem vystoupení Spojeného království z Evropské unie, které bylo oznámeno na 29. března 2019. Zatím se zdá, že do 31. října 2019 je možné vše, dokonce i to, že Britové zůstanou v Evropské unii.

Pro nás lidi neexistuje lepší forma vlády než naše demokracie; i když i tyto mají své nedostatky, musíme žít s nedostatkem, například v tom, že nejsou stanoveny minimální požadavky na zástupce lidí. Sebehodnocení a stranické aparáty k zajištění kvality nepřispívají a my občané se ve volbách evidentně řídíme jinými věcmi.

Je pro mě nepochopitelné, jak se spoluobčané nechají volit do nejvyšších funkcí a od začátku vědí, že je nikdy, nikdy nebudou schopni obsadit a ani nemoudří, co by vlastně měli v této funkci dělat. Důsledkem toho jsou mimo jiné roky neúspěšných výstupových jednání, desetiletí patové situace, pokud jde o existenční otázky, „rozhodovatelé“, kteří se dokonce chlubí tím, že si vysedávají problémy, a v důsledku toho stále přibývající frustrace z demokracie. Tato frustrace představuje občanům autokraty a diktátory – lidi, kteří předstírají, že mají snadná řešení, nebo se alespoň tváří, že vědí, co dělají.

Problém nespočívá v nezájmu občanů o politiku nebo dokonce o naši Evropu. Problém je zjevně v tom, že jen stěží nebo vůbec nemůžeme udělat politiku a Evropu chutnou pro mnoho našich spoluobčanů!

„Velká politika“ už dávno nikoho nepodrazila, občanská společnost ve své tísni hledá vlastní cesty – a to daleko od parlamentů – jako „Pátek pro budoucnost“, „Gilet Jaune“ nebo „ Pulse of Europe“, nejen proto, aby byl váš hlas slyšet, ale také abychom poukázali na existující výzvy s cílem nalézt pro ně řešení.

Ale ani na místní úrovni už nejsou řešení problémů nebo rozhodnutí, která se obtížně sdělují, středem zájmu politiky; což také znamená, že se naši místní spoluobčané již necítí být „uneseni“. Jedním z projevů je nízká volební účast. To zase motivuje politické kandidáty, aby agitovali a mluvili pouze za ta místa, kde očekávají rychlý vlastní úspěch – začíná začarovaný kruh.

My evropští federalisté chceme tento začarovaný kruh prolomit. Proto i nadále propagujeme naši Evropu a stavíme se za ni. Sami dobře víme, že jedině sjednocená Evropa nás všechny dovede k úspěchu, a proto po této jednotě neochvějně voláme, i když musíme polemizovat o tom, co je mnohým spoluobčanům drahé – jako jsou naše národní státy, centralismus nebo dokonce tendence k totalitě.

My evropští federalisté neúnavně prosazujeme naši Evropu na místě a stále více doufáme, že budeme moci promlouvat nejen do myslí, ale také do srdcí našich spoluobčanů. Jen s oběma je dokážeme přesvědčit, aby nejen častěji chodili na naše vlastní akce, ale aby se obecně více věnovali politice.

Myslím, že i to je řešení výše zmíněného nedostatku. Máme tolik spoluobčanů s dosud v politice nevyužitými kapacitami a dovednostmi, a tedy určitě s novými nápady a řešeními. Pojďme vykopat tyto poklady ve prospěch našich demokracií!

„Make Europe“ je letošní motto našeho hnutí. „Odvažte se více demokracie“, známé heslo z roku 1969. Pojďme společně „odvažte se více Evropy a udělejte demokracii!“ Motivujte své okolí k volbám, včetně těch spoluobčanů, kteří mají jiný názor nebo národnost. Hlasujte pro Evropu a posilujte naši demokracii!

Pokud jste to ještě neudělali, zvažte využití svého práva kandidovat. Ale vraťte se prosím k našim informačním a diskusním akcím a také ke stolům našich štamgastů a festivalům!

Přesvědčeni, že my stav Evropy Přestože máme řešení pro některé z největších výzev, víme také, že jsou to malé, každodenní výzvy, které je třeba řešit a diskutovat jednu po druhé, a pak však rychle najít životaschopná řešení. Díky tomu je demokracie hmatatelná a hmatatelná pro každého! To posiluje demokracii, to inspiruje lidi pro tuto formu vlády a to také probouzí touhu participovat. A čím více se jich zúčastní, tím lépe – ale ne snadněji (!) – to bude pro nás všechny!


"Je nebezpečné napadat systém, pokud nejste úplně v klidu s myšlenkou, že vám nebude chybět, až se zhroutí."

Elliott Gould jako Alfred Chamberlain ve filmu Malé vraždy (1971)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 4 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: