Von der Leyenová předvedla slabý krizový rekord

Foto příspěvku: Ursula von der Leyen | © Evropská unie, 2021 | Fotograf: Etienne Ansotte

O stavu Unie projev předsedy Evropské komise Ursula von der Leyen Já, jako mluvčí FDP pro evropskou politiku, činím následující prohlášení:

Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová představila slabou krizovou bilanci. To se týká zejména úlohy EU v debaklu v Afghánistánu, zpoždění při objednávání vakcín proti koronaviru a nedostatku pomoci obětem záplav.

Kromě tohoto slabého rekordu je znepokojivý i výhled dopředu: Von der Leyenová neodpověděla, jak chce Evropská komise zabránit trvalému změkčování pravidel při reformě Paktu stability a růstu.

Parlamentní skupina FDP požaduje, aby se jasná pravidla stability a osobní odpovědnost opět staly základními kameny rozpočtu a měnové politiky EU.

Příští federální vláda musí usilovat o užší spolupráci s Nizozemskem, skandinávskými, pobaltskými a středoevropskými partnery.

Von der Leyenová by také měla jednat odvážněji, pokud jde o právní stát a pozastavit vyplácení fondů EU Kaczynskému a Orbanovi na základě nového mechanismu právního státu.

A pokud jde o ochranu klimatu, musí opustit svůj dirigistický kurz, který dusí potenciál pro inovativní technologie, jako je palivo na ochranu klimatu vyrobené ze syntetických paliv.


Ursula von der Leyens Adresa o stavu Unie 2021