Stránka knihy z roku 1984

newspeak

Foto příspěvku: stránka knihy z roku 1984 | © George Orwell

Rok 1949 byl „Newspeak“. George Orwell jen předtucha toho, co nás lidi ještě čeká. I když Orwellovy obavy byly akceptovány pouze v omezené míře a ne ve všech zemích světa, je třeba přiznat, že jeho Newspeak se stává stále důležitějším a jeho zavedení v mnoha jazycích – zejména v němčině – nabírá na síle. nahoru Všeobecná náklonnost ke všemu totalitnímu nám Němcům asi pomáhá - proto je Newspeak tak sexy, zvláště mezi naší mládeží!

Newspeak je nyní název pro jazykové formy nebo jazykové změny, které manipulují s našimi jazyky a záměrně je mění tak, aby fakta byla skrytá nebo čistě ideologická, a tím mohly být maskovány politické cíle příznivců Newspeaku. Kromě toho mají být prostřednictvím řádného jazykového plánování a jazykové změny vyvolané politikou omezeny všechny jazykové možnosti vyjadřování a nakonec má být také zrušena svoboda myšlení.

Tento vývoj odstartovaly jazykové eufemismy, kdy „uklízečka“ či „ministerstvo obrany“ stále patří k těm snesitelnějším změnám, které vlastně slouží čistě k zatajování faktů.

Horší to bylo, když z téměř každého nekvalifikovaného dělníka začali dělat asistenta vedoucího nebo, věrni dodnes známému heslu lidové strany „Vzdělání nesmí být námaha!“, byly všechny vzdělanostní předpoklady zredukovány do absurdna. .

Odtud už nebylo daleko k dalšímu omezení německého jazyka a s ním spojeného myšlení prostřednictvím jazykových zákazů – přesněji zákazu používání některých slov v našem jazyce.

Řadu dětských knížek už nelze číst nahlas, dokud nejsou jazykově upraveny – a tím nemyslím aktuálně platný pravopis.

Mezitím jsou i obyčejní lidé přímo kriminalizováni jen proto, že se drží svého mateřského jazyka a tradiční terminologie nebo dokonce společenských konvencí.

Vyvrcholením úplného nahrazení naší němčiny newspeakem není to, že nyní existuje pouze infinitiv, nominativ a akuzativ, ale že je nyní odstraněn i gramatický rod podstatných jmen.

Co je na tom legrační, je zdůvodnění, že někdo chce vymýtit sexismus, i když je to přítomno i v těch jazycích, jejichž podstatná jména nemají gramatický rod; Ale i to je důkazem toho, že zastáncům Newspeaku nejde o emancipaci či posílení občanů, ale o pravý opak, totiž udržet totalitu v jejích kolejích změnou jazyka.

Nikdy bych si nepomyslel, že jak se stále více vzdalujeme od roku 1984, tak se také stále více přibližujeme k témuž.

Na George Orwell Eurasie a východní Asie stále musely sloužit jako obětní beránky milovat „Velkého bratra“, u nás stačí gramatické maskulinum, aby uvolnilo cestu zcela novému starému světu.

#newspeak #velký bratr #genderismus #jazyk


„Ale bylo to v pořádku, všechno bylo v pořádku, boj skončil. Vyhrál nad sebou samým. Miloval Velkého bratra."

George Orwell, Devatenáct osmdesát čtyři (2009: 1175)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.