Nomen est omen – malý návrh pro hledání nových termínů

Příspěvek fotografie: Barevná republika Německo | © Peter H na Pixabay 

Posledních 70 let se o pojmenování naší „sjednocené Evropy“ nebojovalo pouze v německy mluvících zemích. Od té doby existují dva populární termíny. Na jedné straně koncepce Evropské unie, která byla schválena Hertensteinerovým programem v září 1946, a na druhé straně koncepce Spojených států evropských, která byla výrazně používána Winston Churchill ale byl již zastoupen na Altiereo Spinelli byl používán v roce 1941. Další termín, který se také vyskytuje u Spinelliho, téměř upadl v zapomnění, a to termín „evropská federace“.

V průběhu několika posledních desetiletí byly první dva termíny opakovaně veřejně účinným způsobem předloženy mnoha evropskými federalisty. Nakonec se ale koncept Hertensteinského programu chytil u všech zúčastněných v Evropě a dostali jsme Evropskou unii.

Počínaje „zásadní debatou“ se znovu rozproudila diskuse o pojmenování naší „budoucí Evropy“ a vyvrcholila „řešením z prvního semestru“, konkrétně konceptem „Sjednocené Evropy“.

Skutečné důvody pro touhu po nové terminologii jsou rozmanité a odhalují také eufemistickou tendenci.

Pokud se v další smluvní „revizi“ rozhodneme přejmenovat Evropskou unii, doporučuji nezavádět žádné nové termíny, ale uchýlit se k termínům, které jsou již desítky let dobře zavedené. Rád přiznávám, že pojem „evropská federace“ má zvláštní kouzlo a také potenciál vyřešit stávající duplicity pojmů ovlivňující naši vlastní asociaci.

Pokud bychom se rozhodli pro Evropskou federaci, pak bychom mohli následovat i vlastní mládežnickou organizaci, která se již v 1950. letech přejmenovala z Bund Europäischer Jugend na Mladí evropští federalisté. Jako evropští federalisté (Německa) bychom také mohli vytvořit větší transparentnost pro méně zainteresované spoluobčany a překonali bychom skutečnost, že dvě politické strany mají stejný název, ku prospěchu všech zúčastněných.


"A to ukazuje, jak snazší je být kritický než být správný."

Benjamin Disraeli ve svém Projev v Dolní sněmovně (24. ledna 1860)