Objednávky a dekorace

Hlavní fotografie: Služební medaile EU

Při úklidu jsem našel výše vyobrazené medaile, které po těch letech již nemohu přiřadit. Při pohledu na to mě to přimělo trochu přemýšlet, a tak vznikl tento blogový příspěvek.

Takové medaile a vyznamenání jsou pro člověka o to důležitější, o co víc věří, že si je zaslouží. Jsou ale dvě věci, které byste neměli dělat, a sice zaprvé myslet na velké množství takových státních symbolů, které se skutečně vyrábí, a zadruhé se podívat na to, komu jinému byla udělena stejná medaile nebo vyznamenání.

Pro příslušného vydavatele takových státních symbolů je to rozhodně přínos, protože slouží k reprezentaci sebe sama a k vyjádření jejich hodnot, ale především šetří příslušnému státu či zemi spoustu peněz, protože tyto medaile a vyznamenání odměňují zásluhy, které člověk ne , stěží vůbec, nebo alespoň velmi draze.

Proto mě velmi překvapuje, že zatím nikdo evidentně nepřišel s nápadem a daroval medaili COVID-19. Asi jsem ještě trochu pozadu, protože odpovědným v našich zemích se pravděpodobně podařilo dát potenciálním příjemcům takových dekorací najevo, že tleskání a večerní serenáda je mnohem lepší a dokonce levnější než distribuce malých připevněných ke stuhám Kusy kovu à la an Oderská povodňová medaile; nemluvě o lepším platu nebo odměnách.

V distribuci medailí a vyznamenání je stále velký potenciál, který jsme v Evropě ještě plně nevyužili. Tento potenciál by mohl být využit během současné globální krize COVID-19 a vést k novému rozkvětu.

Počínaje Organizací spojených národů, přes Radu Evropy a Evropskou unii – již máme tři – všech 27 členských států EU a země, resorty nebo regiony mohly darovat své vlastní medaile. Člověk s rozumnými kontakty by pak dostal řadu takových ocenění a na budoucích stranických konferencích nebo festivalech by se účastníci protahovali jako kdysi sovětští generálové. V každém případě by se spousta lidí těšila na další propuknutí COVID-19 nebo jinou pandemii, protože by pak měli možnost zaplnit mezery na oteklém hrudníku.

V nejčistší německé tradici by se také dalo čelit související „rovnosti“ zavedením různých úrovní tohoto čestného odznaku a udělením příslušného spolkového ministra zdravotnictví medailí COVID-19 s dubovými listy, meči a diamanty, když nastoupí do úřadu. Ostatní ministři, politici nebo úředníci pak obdrží odstupňované verze v závislosti na jejich příslušné neúčasti. Ti by si pak mohli osvědčeným způsobem vzájemně udělovat příslušná ocenění a podle míry networkingu by si také přišli na své.

A každému, kdo si myslí, že už to nejde trumfnout, odkazuji na možnost pozvednout další výdobytky reálného socialismu a například po překonání krize jmenovat premiéry hrdiny Spolkové republiky Německo.

Pokud to vše mediálně správně zpracujeme, nadcházející krize budou dětskou hrou a celá Evropa se bude těšit na nové vlny COVID-19.

Pokud se vám jako sběrateli militaria líbí výše zobrazené medaile a vzbudily váš zájem, kontaktujte mě; Nemohu tyto medaile darovat, ale mohu je prodat.


"Když ve vládě chybí čest, je otrávena morálka celého lidu."

Herbert Hoover v New York Times (9. srpna 1964)