Projev na místě setkání Evropa 2012

Foto příspěvku: Dr. Manfred Weinmann na recepci OB 2005

Vážený pane primátore, dámy a pánové,

Jako Evropan a předseda Heilbronn EUROPA-UNION je samozřejmé, že volám po „více Evropy“ v těchto těžkých časech pro nás všechny. Více Evropy, abychom společně s občany sousedních zemí vyřešili mnoho našich současných problémů a mohli společně lépe čelit budoucím výzvám.

Jako občan Unie, který v současnosti pracuje v Bruselu a snaží se zorientovat v tomto byrokratickém molochu, mohu na Brusel klást jen méně požadavků.

To se jen zpočátku zdá být protimluvem. Při bližším pohledu je však třeba uznat, že volání po více Evropě by se nemělo zaměňovat s voláním po centralismu, byrokracii a snižování úrovně.

Ne nadarmo jsme my evropští federalisté nechali zapsat do evropských smluv heslo „sjednoceni v rozmanitosti“ a nikdy jsme – alespoň pokud vím – nevolali po evropském hlavním městě.

Naše současné problémy a budoucí výzvy nemohou a nebudou vyřešeny v Bruselu, Paříži nebo Berlíně; v nejlepším případě nahromaděné, spravované a předávané našim dětem! Řešení našich problémů spočívá výhradně na občanech evropských měst a obcí.

Evropská myšlenka nám ukazuje společný cíl a specifikuje hodnoty a ideály, podle kterých bychom měli sladit naše jednání. Demokracie, federalismus, subsidiarita a solidarita jsou recepty, které, pokud je použijeme my všichni, zachrání Evropu a její občany.

Solidarita však neznamená, že každý skočí po někom, kdo se rozhodne jít dolů, ale aby mu pomohl, jakmile se vydají na cestu k uzdravení.

My tady v Heilbronnu jsme na správné cestě, snažíme se žít Evropou a zítra na 23. Meeting Point Europe se o tom můžete všichni přesvědčit.

Závěrem bych proto rád poděkoval všem aktérům a příznivcům EUROPA-UNION a jejích partnerských sdružení a popřál našim politikům odvahu žít evropské ideály a nepodléhat pokušení centralismu, byrokracie a nivelizace.


„Chceš-li hřešit, hřeš proti Bohu, ne proti byrokracii. Bůh ti odpustí, ale byrokracie ne."

Hyman G. Rickover, v New York Times (3. listopadu 1986)