Hodina nula…

Foto příspěvku: Nultá hodina na budíku | © Shutterstock

...aneb jak to všechno začalo. Inspirováno blogerem Chris Aldrich, můj chronologicky první blogový příspěvek zde na Kümmerleho weblogu je nyní datován ke dni mého narození.

Můj otec pochází původně z Brackenheimu (dědeček) a vyrůstal ve Weinsbergu (prababička) a Heilbronnu (babička). Moje matka se narodila v Essenu, odkud pochází otec (dědeček) z Badenu a matka (babička) z Königsbergu, a vyrůstala v Sontheimu a později v Heilbronnu.

A tak, pokud jde o babičku v Heilbronnu, mám kořeny, které sahají až do Altböckingenu (Západní Franky), ale také východopruské kořeny od babičky z Königsbergu. Dědečkové se starají o to, aby se přidaly jak bádenské, tak i württemberské vlivy, a tak, jelikož jsem se narodil přímo ve městě Heilbronn (ne Sontheim!), měl jsem si hned od narození všimnout správné směsi Heilbronner.

Rád bych vám mohl vyprávět o dni, kdy jsem se narodil, ale bohužel mé vlastní vzpomínky sahají přinejlepším do doby, kdy mi byly tři roky. Na chronologicky následující blogový příspěvek si proto bude muset ještě chvíli počkat.