Sublimace a posunutí

Přidat fotku: pool party | © Shutterstock

Musí existovat také přijatelné vysvětlení pro věci jako rasismus, národní socialismus, AfD a Pegida. Můj dnešní pokus o vysvětlení vychází z psychoanalýzy, která se mimo jiné zabývá sublimačními a represivními procesy, protože samotná idiocie jako vysvětlení zdaleka nestačí.

Již v Tisícileté říši se šířily hlasy, že národní socialisté mají těžký vztah k vlastní sexualitě, a pokud se ani předním národním socialistům nedaří například potlačit jejich homosexualitu, byli i oni bez zábran pronásledováni a vražděni.

A tady podle mě psychoanalýza funguje docela dobře, protože pokud člověk nemůže nebo nechce prožít své sexuální sklony, ať už zcela normální nebo velmi abnormální, nastávají represivní procesy nebo sublimace, které jsou pro všechny zúčastněné velmi škodlivé, což se projevují ve III. Reich se projevil v jakési mistrovské rasové fantazii, která pravděpodobně sloužila jako náhražka i té nejhorší představitelné sexuální dysfunkce.

Všichni můžeme být velmi rádi, že toto strašidlo po 12 letech skončilo, ale musíme vzít v úvahu i to, že minimálně naši spoluobčané, kteří žili dalších 40 let v sovětské okupační zóně, nyní nemají po generace možnost vymanit se z tento začarovaný kruh úniku z útlaku a represe. A státem nařízené pokusy o uzdravení se souhlasem malého nudismu selhaly stejně jako ve 1930. letech.

A když byly tyto generace v roce 1990 propuštěny do „normální“ společnosti, došlo k mylnému přesvědčení, že Beate Uhse, Thajsko a dovolená v Keni vše vyřeší samy.

Ale jak nyní musíme uznat o dobrých 30 let později, více než 50 let sublimace a potlačování již nelze tak snadno zvrátit. Člověk se dokonce musí bát, že tito lidé úplně ztratili svou vlastní sexualitu a na jejich místo nastoupily zcela nové násilnické fantazie, které se očividně dají žít jen ve „smečce“.

Možnými přístupy k léčení by mohla být výzva: „Petting místo Pegidy“, distribuce bezplatných tablet Viagra a nové vydání všech klasik sexuální literatury.

Princ z alba Love Symbol (1992)

"Vsadím se, že kdybys vyhodil ten zadek do vzduchu, proměnil by se ve sluneční svit."

Princ, Sexy MF (1992)