Měsíční setkání svobodných voličů ve vinárně Gall & Niklas

Datum: 5. Října 2022
Čas: 19: 00 - 21: 00
pronájem: Gall a Nicholas
FWV

Svobodní voliči se tentokrát scházejí v Gall a Nicholas im Linsebuckel 1, 74081 Heilbronn-Sontheim.
Představenstvo se předem nesetkává veřejně.

info@fwvhn.de